We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Gofal diwedd oes

Fel rhan o'ch rôl, efallai y gofynnir i chi ddarparu gofal diwedd oes i unigolion.

Drwy'r fideo hyfforddiant hwn, ein nod yw gwella eich gwybodaeth am yr hyn sy'n gysylltiedig â darparu gofal diwedd oes i bobl, fel y gall staff hyderus a chymwys ddarparu gofal o ansawdd uchel. 

 • Ffyrdd o weithio y cytunwyd arnynt
 • COVID 19 a'r gweithdrefnau i'w dilyn
 • Rolau a chyfrifoldebau gweithwyr gofal i unigolion yn ystod gofal lliniarol
 • Arferion gofal diwedd oes a gwerthoedd gofal cymdeithasol i'w dilyn
 • Sgiliau cyfathrebu a chael sgyrsiau anodd
 • Gofal y geg, gofal y croen a phwysigrwydd maeth
 • Rheoli poen a chael ystum cyfforddus
 • Deall gwahaniaethau ysbrydol ar ddiwedd oes
 • Effaith diwedd oes ar unigolion a'u teuluoedd
 • Strategaethau ymdopi a chymryd gofal fel gweithwyr gofal
 • Cynorthwyo o ran defodau olaf pan fydd unigolion yn marw
 • Gwasanaethau Cymorth ar gael

 

 

Diweddarwyd y dudalen: 02/08/2020 15:58:10