We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Gofal Personol

Mae gofal personol yn ymdrin â'r sgiliau hanfodol sydd eu hangen arnoch i weithio mewn gwasanaethau rheng flaen

Darllenwch y wybodaeth a ddarperir drwy'r ddolen Hylendid Cwsg isod, gwyliwch yr holl fideos hanfodol a restrir a chliciwch yma i wylio'r cyflwyniad a'r fideo hyfforddiant.

 

Diweddarwyd y dudalen: 29/04/2020 11:29:26