We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Llesiant a Gwytnwch Personol

Rydym yn deall y bydd hwn yn gyfnod anodd i bawb a nawr yn fwy nag erioed, mae'n bwysig sicrhau eich bod yn gofalu amdanoch eich hun a'ch iechyd meddwl.

Mae iechyd meddwl da yn golygu cael ymdeimlad o lesiant, gallu parhau â bywyd bob dydd a theimlo'n hyderus i ymateb i her pan fydd y cyfle'n codi. Yn union fel eich iechyd corfforol, mae yna gamau y gallwch eu cymryd i wella eich iechyd meddwl.

Mae gennym hefyd ychydig o gyngor defnyddiol ar ein tudalennau Edrych ar ôl eich Lles.

Gweler isod i gael awgrymiadau a chyngor defnyddiol.

5 Awgrym i Aros yn Iach yn Meddwl

Diweddarwyd y dudalen: 17/08/2020 10:09:33