We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Meddyginiaeth

Ni fydd yn ofynnol i bob aelod o staff ymgymryd â hyfforddiant ymwybyddiaeth o feddyginiaethau drwy fodiwl e-ddysgu gan Fferyllfa OPUS (Achredwyd gan y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol)

Pan fo'n ofynnol, bydd angen i chi gofrestru â OPUS i gychwyn y modiwl. Cwblheir asesiad ar-lein a chyflwynir y dystysgrif drwy'r wefan e-ddysgu i'r aelod o staff sy'n cwblhau'r achrediad.

Caiff y cofnod eich bod wedi cwblhau’r modiwl ei gofrestru'n awtomatig gyda Dysgu a Datblygu ar y ddolen OPUS yr ydym yn ei fonitro.

I gofrestru, anfonwch e-bost at dysguadatblygu@sirgar.gov.uk.

Mae hyn ar gael i holl ddarparwyr gofal yn Sir Gaerfyrddin. Ar gyfer darparwyr gofal y tu allan i Sir Gaerfyrddin mae hyfforddiant meddyginiaeth ar gael am ddim gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru, drwy ddilyn y ddolen hon.

 

Diweddarwyd y dudalen: 10/12/2020 11:48:46