We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Rheoli Heintiau

Amcanion y modiwl hwn:  

  • Er mwyn i chi fod yn ymwybodol o arferion da a phwysigrwydd Rheoli Heintiau
  • Sicrhau technegau da o ran golchi dwylo
  • Er mwyn i chi gael dealltwriaeth ynghylch y Polisi a'r Weithdrefn o ran Rheoli Heintiau
  • Ymwybyddiaeth o achosion a throsglwyddiad Heintiau

Er mwyn cwblhau'r adran hon, bydd angen i chi wylio'r fideos isod a darllen y wybodaeth a ddarperir.

Rheoli heintiau ar gyfer lleoliadau gofal

Cabinet Arolygu Llaw

Diweddarwyd y dudalen: 22/10/2020 13:37:07