We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rheoli Heintiau

Amcanion y modiwl hwn:  

  • Er mwyn i chi fod yn ymwybodol o arferion da a phwysigrwydd Rheoli Heintiau
  • Sicrhau technegau da o ran golchi dwylo
  • Er mwyn i chi gael dealltwriaeth ynghylch y Polisi a'r Weithdrefn o ran Rheoli Heintiau
  • Ymwybyddiaeth o achosion a throsglwyddiad Heintiau

Er mwyn cwblhau'r adran hon, bydd angen i chi wylio'r fideos isod a darllen y wybodaeth a ddarperir.

Rheoli heintiau ar gyfer lleoliadau gofal

Cabinet Arolygu Llaw

Diweddarwyd y dudalen: 22/10/2020 13:37:07