We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Covid-19 - Lefel Rhybudd 3

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Camau Cyntaf i Gynhwysiant LGBT (Gweithdy Rhagarweiniol Stonewall) - 28/04/21 @ 2pm - 3.30pm

Camau Cyntaf i Gynhwysiant LGBT (Gweithdy Rhagarweiniol Stonewall) - 28/04/21 @ 2pm - 3.30pm

Ar gyfer pwy mae'r cwrs?

Yr holl staff, yn enwedig y rhai sy'n gweithio ar gynhwysiant LGBT, e.e. Gweithwyr proffesiynol AD a Amrywiaeth a Chynhwysiant, uwch hyrwyddwyr

Beth yw'r amcanion?

Nodau'r sesiwn:

  • Dysgu mwy am effaith cynhwysiant LGBT yn y gweithle
  • Deall camau ymarferol y gall sefydliad eu cymryd i fod yn fwy cynhwysol o bobl LGBT
  • Trafodwch sut i gymhwyso hyn yng nghyd-destun eich sefydliad

Cyflwynir y sesiwn hon gan Stonewall.

Sut y bydd yn gwneud gwahaniaeth?

Cam cyntaf ar eich taith i gynhwysiant LGBT neu ffordd wych o ymgysylltu â'r sefydliad ehangach.

Dull darparu:

Ar-lein

Hyd y cwrs:

1.5 Awr

Cost:

Dim Cost

Sut i gwneud cais:

Os ydych chi'n gweithio i Gyngor Sir Caerfyrddin ac wedi mewngofnodi i ddyfais CSC - cyfrifiadur, gliniadur, llechen neu ffôn clyfar, cwblhewch y ffurflen gais hon.

Os ydych chi'n gweithio i'r Cyngor ond HEB fod â mynediad i ddyfais CSC na chyfeiriad e-bost, bydd angen i'ch rheolwr llinell wneud cais ar eich rhan.

Ni all gweithwyr y Cyngor wneud cais am unrhyw gyrsiau o'u dyfeisiau personol.


Ni all partneriaid, staff asiantaeth neu bobl sydd ddim yn gweithio i'r Cyngor gwneud cais am y cwrs hwn.


Bydd y system ymgeisio ar-lein dim ond yn dangos cyrsiau sy'n agored i archebu lle arnynt. Os nad yw'r cwrs rydych chi â diddordeb yn ei fynychu ar y rhestr, gallwch gofrestru eich diddordeb drwy gysylltu â'r Tîm Dysgu a Datblygu, e-bost: dysguadatblygu@sirgar.gov.uk.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut i wneud a rheoli eich cais. Os oes angen unrhyw gymorth neu os oes gennych ymholiad, e-bostiwch y Tîm Dysgu a Datblygu.

Diweddarwyd y dudalen: 27/04/2021 09:51:45