We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Covid-19 - Lefel Rhybudd 3

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

System Unit 4 Business World On!

System Unit 4 Business World On!

Ar gyfer pwy mae'r cwrs?

Mae'r fideo hyfforddiant hwn yn berthnasol i holl ddefnyddwyr y system.

Beth yw'r amcanion?

Canllaw cychwyn cyflym i brif nodweddion system Unit 4 Business World On!

  • Cyflwyniad i'r system (Gwe)
  • Adroddiadau - Cyflwyniad
  • Adroddiadau - Copïo canlyniadau i Excel
  • Adroddiadau ynghylch ymrwymiadau sydd angen sylw

Sut y bydd yn gwneud gwahaniaeth?

Hyd y cwrs:

Cost:

Dim tâl

Mewngofnodi i e-Ddysgu

Diweddarwyd y dudalen: 18/01/2021 12:56:27