We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Cymorth ar-lein gyda'r Gymraeg

Dyma amrywiaeth o ddeunyddiau ar-lein a all helpu i ddatblygu eich hyder a sgiliau i ddefnyddio'r iaith Gymraeg.

Help ar-lein gyda’ch Cymraeg

Help ar-lein gyda’ch Cymraeg

Mae'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn gyfrifol am ddatblygu cyrsiau a rhaglenni Cymraeg amrywiol. Mae'r wefan hon yn darparu gwybodaeth am gyrsiau yn eich ardal, gan gynnwys darpariaeth mewn dosbarth, darpariaeth ar-lein a chyfuniad o’r rhain.

Mae'r wefan hefyd yn darparu adnoddau ar-lein i gynorthwyo'ch dysgu presennol yn ogystal â gwybodaeth am wahanol grwpiau sgwrsio sy'n digwydd o’ch cwmpas.

Er mwyn sicrhau lle ar y cyrsiau hyn bydd angen:

Say Something In Welsh

Say Something In Welsh

Mae SaySomethingInWelsh yn adnodd dysgu ar-lein sydd â’r nod o helpu pobl i siarad a deall Cymraeg.

Mae gwahanol gyrsiau ar gael sy’n addas i ddysgwyr, o ddechreuwyr i lefel canolradd, ac mae’r ddarpariaeth yn amrywio o 6 munud y dydd i gyrsiau dwys sy’n para 6 mis. Mae hefyd yn bosibl lawrlwytho'r ap a/neu'r ffeiliau MP3 am ddim i wrando ar yr iaith yn eich amser eich hunan.

Duolingo

Duolingo

Dysgwch Gymraeg am ddim ond 5-20 munud y dydd gyda'r ap Duolingo sy’n rhad ac am ddim, neu gallwch ddysgu'n uniongyrchol o'r wefan.

Gosodwch eich nod eich hun ac yna mwynhewch ar eich cyflymdra eich hun.

S4C

S4C

Mae S4C yn sianel deledu Gymraeg sy'n darlledu amryw o raglenni trwy gydol y dydd yn Gymraeg, gyda'r opsiwn o ddefnyddio is-deitlau. Mae'r rhaglenni teledu hefyd ar gael ar-lein am 30 diwrnod ar y cyfleuster 'dal i fyny'.

Mae gan S4C ardal ar-lein ar gyfer dysgwyr sy’n amlinellu'r rhaglenni, y cyfryngau cymdeithasol a’r gefnogaeth arall y maent yn eu cynnig.

Ewch i sianel Dysgu Cymraeg S4C ar YouTube i wylio amryw o fideos byr i'ch helpu chi a'ch Cymraeg.

Cymru FM

Cymru FM

Gorsaf radio ar-lein yw Cymru FM i unrhyw un sydd â diddordeb ym myd radio, cerddoriaeth a phopeth Cymraeg. Gallwch wrando neu gymryd rhan yn eich rhaglen eich hunan.

Radio Cymru

Radio Cymru

Gorsaf radio Cymru Gymraeg yw sy’n cynnwys sioeau siarad a cherddoriaeth. Mae mwy o gerddoriaeth ar gael trwy Radio Cymru 2.

Apton.cymru

Apton.cymru

Gwasanaeth ffrydio yw hwn yn benodol ar gyfer cerddoriaeth gan labeli Cymraeg.

Mae dros 10,000 o draciau heb unrhyw hysbysebu. Gallwch lawrlwytho'r ap neu wrando i Apton.cymru ar-lein.

Y Pod

Y Pod

Mae amryw o ddarllediadau Cymraeg ar gael ar Y Pod, gan gynnwys cerddoriaeth, chwaraeon, llyfrau, radio, comedi ac ati

BBC Cymru Fyw

BBC Cymru Fyw

Mae BBC Cymru Fyw yn darparu newyddion am ddim yn Gymraeg. Darllenwch y newyddion lleol a chenedlaethol diweddaraf. Gallwch ddefnyddio'r offeryn 'vocab', sy'n darparu cyfieithiadau ar unwaith o eiriau Cymraeg heb i chi orfod gadael y wefan.

Amdani

Amdani

Yn unol â lefelau a chwricwlwm y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, mae cyfres o 20 o lyfrau Amdai wedi'u cyhoeddi sy’n addas ar gyfer pob dysgwr, gan gynnwys lefelau mynediad, sylfaen, canolradd ac uwch.

Gwales

Gwales

Gallwch brynu ystod eang o lyfrau a chyhoeddiadau Cymraeg o Gwales.

Wicipedia

Wicipedia

Dyma'r gwyddoniadur Cymraeg Wicipedia yn rhad ac am ddim ac yn cynnig dros 100,000 o erthyglau yn Gymraeg.

Golwg 360

Golwg 360

Cylchgrawn Cymraeg ar-lein yw Golwg 360, sy'n cynnig yr offeryn defnyddiol 'vocab’; felly wrth i chi ddal eich llygoden dros air, mae'n cynnig y gair Saesneg cyfatebol.

Parallel.Cymru

Parallel.Cymru

Mae'r Parallel.Cymru yn cynnig llawer o wybodaeth am ddysgu Cymraeg gan gynnwys amryw o erthyglau i ddysgwyr a siaradwyr rhugl.

Mae hefyd amryw o e-lyfrau ar Apple Books, Google Books a'r Kindle. Edrychwch ar y wefan hon am ragor o wybodaeth.

Cysill a Cysgeir

Mae Cysgeir yn eiriadur, ac mae meddalwedd gwirio gramadeg Cysill ar gael ar y mwyafrif o gyfrifiaduron staff CCC. Os nad oes gennych y cyfleuster hwn, cysylltwch â TG.

Mae Cysill hefyd ar gael ar-lein am ddim 

Mae geiriaduron eraill ar-lein yn ynnwys Geiriadur a Geiriadur Academi

BBC Bitesize

BBC Bitesize

Gellir defnyddio BBC Bitesize Gymraeg fel offeryn gwych i ddysgwyr sy’n oedolion hefyd.

Atebol

Atebol

Apps, gapiau, gemau a llyfrau

Mae Atebol wedi creu amryw o apiau sydd wedi'u hanelu at siaradwyr Cymraeg ar bob lefel. Ewch i'ch siop apiau i chwilio am yr apiau canlynol gan Atebol:

  • Anagramau iaith gyntaf
  • Anagramau ail iaith
  • Sillafu iaith gyntaf
  • Sillafu ail iaith
  • Amser
  • Brawddegau iaith gyntaf
  • Brawddegau ail iaith

Maent hefyd yn gwerthu ystod eang o gemau a llyfrau ar-lein.

Diweddarwyd y dudalen: 10/11/2020 12:48:34