We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Cyrsiau Iaith Gymraeg

Lefel 1 - Croeso Cymraeg Gwaith

Gallwch chi gyflawni Cymraeg lefel 1 trwy gwblhau un o'r pum cwrs Cymraeg Gwaith ar-lein. Rhennir mewn i 10 uned sydd yn eich galluogi i gwblhau o wahanol ddyfeisiau electronig, a'u teilwriwyd o gwmpas y pum maes canlynol:

Drwy ddewis un o'r uchod, gallwch gynyddu'ch dealltwriaeth o'r Gymraeg. Mi ddylech fod yn gallu dechrau a chloi sgwrs yn Gymraeg wrth gyfarfod a chyfarch cydweithwyr, cwsmeriaid a phartneriaid gan ddefnyddio ymadroddion Cymraeg.

Mwy o wybodaeth

Lefel 2 - Mynediad

Ar gyfer dechreuwyr sydd wedi cwblhau Lefel 1, gyda’r pwyslais ar siarad yr iaith. Darperir y cyrsiau hyn gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Mae amrywiaeth o opsiynau ar gael i chi er mwyn cwblhau'r cyrsiau hwn:

 • Mynediad Dwys: 30 wythnos (4 awr yr wythnos)
 • Mynediad 1 + 2: 60 wythno (2 awr yr wythnos)
 • Mynediad Combi: Ar-lein (3 awr) Dosbarth (3 awr) yr wythnos
 • Cwrs Bloc: 13 wythnos, 5 diwrnod yr wythnos (llawn amser)

Mwy o wybodaeth

Lefel 3 - Sylfaen

Os ydych wedi cwblhau Lefel 2, bydd y cyrsiau hwn yn parhau i ehangu'ch sgiliau siarad. 

Darperir y cyrsiau hyn gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Mae amrywiaeth o opsiynau ar gael i chi er mwyn cwblhau'r cyrsiau hwn:

 • Sylfaen Dwys: 30 wythnos (4 awr yr wythnos)
 • Sylfaen 1 + 2:  60 wythnos (2 awr yr wythnos)
 • Sylfaen Combi: Arlein (3 awr) Dosbarth (3 awr) yr wythnos

Mae cyrsiau preswyl hefyd ar gael.

 

Mwy o wybodaeth

Lefel 4 - Canolradd

Os ydych wedi cwblhau Lefel 3, bydd y cyrsiau hwn yn canolbwyntio ar siarad, gan gyflwyno ysgrifennu, darllen a gwrando.

Darperir y cyrsiau hyn gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Mae amrywiaeth o opsiynau ar gael i chi er mwyn cwblhau'r cyrsiau hyn:

 • Canolradd Dwys: 30 wythnos (4 awr yr wythnos)
 • Canolradd 1 + 2: 60 wythnos (2 awr yr wythnos)

Mae cyrsiau preswyl hefyd ar gael.

Mwy o wybodaeth

Lefel 5 - Uwch

Os ydych wedi cwblhau Lefel 4, bydd y cwrs hwn yn cryfhau sgiliau ysgrifenedig a siarad.

Darperir y cyrsiau hyn gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

Mae amrywiaeth o opsiynau ar gael i chi er mwyn cwblhau'r cyrsiau hyn:

 • Uwch 1 - 4: 30 wythnos (4 awr yr wythnos)
 • Uwch Dwys 1 + 2: 60 wythnos (2 awr yr wythnos)

Mwy o wybodaeth

Cyfle Codi Hyder Cymraeg

Mae yna gyfle i ni fel sefydliad fod yn rhan o gynllun newydd gan Gymraeg Gwaith.

Mae Cyrsiau Codi Hyder Cymraeg Gwaith yn cynnig y cyfle i chi weithio'n unigol gyda thiwtor i ddatblygu sgiliau a hyder i ddefnyddio'r Gymraeg at bwrpas gwaith. Bydd y tiwtor yn gweithio gyda chi am 12 awr, gall hyn fod yn 1 awr yr wythnos am 12 wythnos, er mwyn cytuno a chreu cynllun gweithredu yn unigol ag yna i gwrdd a’ch anghenion chi.

Os hoffech fod yn rhan o hyn, a gallwch chi plîs cwblhau'r ffurflen cais amgaeedig ai ddychwelyd at DysguaDatblygu@sirgar.gov.uk  

Mwy o wybodaeth

Sgiliau Cymraeg Ysgrifenedig - Cwrs Ar-lein

Mae Dysgu Cymraeg wedi lansio cwrs ar-lein ar gyfer siaradwyr Cymraeg i gynyddu hyder a datblygu sgiliau Cymraeg ysgrifenedig. Iaith gwaith a ddefnyddir yn y cwrs hwn.

Ni chymerith hirach na 10 awr i chi ei chwblhau a gallwch ei cwblhau ar eich ffon, tabled neu cyfrifiadur.

Mwy o wybodaeth

Say Something in Welsh (SSiW) - Cwrs dwys 6 mis

Cyflwynir y cwrs hwn ar-lein yn unig ac mae'n honni ei fod yn helpu dysgwyr i fod yn siaradwyr Cymraeg hyderus o fewn 6 mis, sy'n golygu y gallech gyrraedd lefel 3 y Cyngor Sir.

 

Mwy o wybodaeth

 

Diweddarwyd y dudalen: 25/09/2019 14:21:07