We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel 1 - Croeso Cymraeg Gwaith

Lefel 1 - Croeso Cymraeg Gwaith

Ar gyfer pwy mae'r cwrs?

Gallwch chi gyflawni Cymraeg lefel 1 trwy gwblhau un o'r pum cwrs Cymraeg Gwaith ar-lein. Rhennir mewn i 10 uned sydd yn eich galluogi i gwblhau o wahanol ddyfeisiau electronig, a'u teilwriwyd o gwmpas y pum maes canlynol:

Drwy ddewis un o'r uchod, gallwch gynyddu'ch dealltwriaeth o'r Gymraeg. Mi ddylech fod yn gallu dechrau a chloi sgwrs yn Gymraeg wrth gyfarfod a chyfarch cydweithwyr, cwsmeriaid a phartneriaid gan ddefnyddio ymadroddion Cymraeg.

Beth yw'r amcanion?

Erbyn diwedd y cwrs byddwch yn gallu:

 • Cyfarfod a chyfarch cydweithwyr, cwsmeriaid a phartneriaid
 • Ymateb i ymholiadau cychwynnol yn y Gymraeg a throsglwyddo i siaradwyr Cymraeg eraill a all eu helpu ymhellach
 • Dechrau a diweddu sgwrs neu gyfarfod yn Gymraeg.

Sut y bydd yn gwneud gwahaniaeth?

Cwblhewch y cwrs hwn i symud ymlaen i Lefel 2 Cymraeg.

Cyfarwyddiadau cofrestru ar gyfer y staff:

 1. Ewch i DysguCymraeg.Cymru
 2. Cliciwch ar ‘Dechrau’, o dan Croeso, Twristiaeth, Gofal, Iechyd neu Manwerthu
 3. Cliciwch ar ‘Creu cyfrif’ a dilynwch y cyfarwyddiadau
 4. O dan ‘Dechrau’ bydd angen dewis eich cyflogwr: Cyngor Sir Gâr
 5. Ar ôl i chi ddewis eich cyflogwr, byddwch yn gallu cychwyn y cwrs 10 awr ar-lein.
 6. Byddwch yn derbyn e-bost gyda’r ddolen i gychwyn y cwrs.

Staff: Anfonwch y canlynol at Dysgu a Datblygu i’n galluogi i ddiweddaru eich manylion yn unol â hynny.

 • Y cyfeiriad e-bost byddwch yn defnyddio i gofrestru ar-lein
 • Eich rhif cyflogedig
 • Tystysgrif ar ôl gorffen

Sylwch fod y cwrs hwn yn cael ei ddarparu gan sefydliad allanol.
Mae'r cwrs ei hun ar gael yn gyhoeddus i unigolion sydd dim yn gweithio i'r Cyngor.

Hyd y cwrs:

10 awr. Dilynwch pan yw’n gyfleus i chi. Defnyddiwch ddyfeisiau electronig yn y gwaith neu gartref

Cost:

Am ddim

Diweddarwyd y dudalen: 25/09/2019 14:22:07