We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Sgiliau Cymraeg Ysgrifenedig - Cwrs Ar-lein

Sgiliau Cymraeg Ysgrifenedig - Cwrs Ar-lein

Ar gyfer pwy mae'r cwrs?

Mae Dysgu Cymraeg wedi lansio cwrs ar-lein ar gyfer siaradwyr Cymraeg i gynyddu hyder a datblygu sgiliau Cymraeg ysgrifenedig. Iaith gwaith a ddefnyddir yn y cwrs hwn.

Ni chymerith hirach na 10 awr i chi ei chwblhau a gallwch ei cwblhau ar eich ffon, tabled neu cyfrifiadur.

Beth yw'r amcanion?

Erbyn diwedd y cwrs byddwch yn gallu:

  • Deall nifer o’r prif reolau treiglo a’u defnyddio’n gywir.
  • Deall y gwahaniaeth rhwng geiriau sy’n edrych yn debyg ond sy’n wahanol o ran ystyr (e.e. a/â; ac/ag; maen/mae).
  • Defnyddio’r geiriau bach yn gywir (e.e. ar, am) a deall sut i’w newid (e.e. arna i, amdana i).
  • Trafod y gorffennol yn hyderus ac yn raenus.
  • Deall rhai o’r prif reolau sy’n gysylltiedig â geiriau gwrywaidd / benywaidd.
  • Defnyddio berfau amhersonol (e.e. edrychwyd; penderfynwyd) yn hyderus ac yn raenus mewn dogfennau fel cofnodion cyfarfodydd.
  • Deall sut i ddefnyddio’r cymal ‘bod’ yn gywir er mwyn cyfleu ‘that’ (e.e. fy mod i, eu bod nhw).
  • Deall y gwahaniaeth rhwng rhai patrymau Cymraeg a Saesneg, gan osgoi cyfieithu’n llythrennol o’r Saesneg.

Sut y bydd yn gwneud gwahaniaeth?

Cwbwlhewch y cwrs 10 awr yn amser eich hyn.

Hyd y cwrs:

10 awr

Cost:

Am ddim

Diweddarwyd y dudalen: 12/09/2019 12:54:19