We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

TGAU Saesneg Iaith

TGAU Saesneg Iaith

Ar gyfer pwy mae'r cwrs?

Mae'r cwrs hwn yn addas i chi os nad oes gennych radd C neu os oes gennych radd C yn barod ond bod angen gradd uwch arnoch, er enghraifft, er mwyn symud ymlaen i gwrs addysg uwch.

Bydd angen ichi gwblhau asesiad cychwynnol er mwyn i ni allu asesu a yw'r cwrs yn addas ar eich cyfer. Mae'n bosibl y byddwn ni'n eich cynghori chi i astudio cwrs Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol yn gyntaf, os yw'n briodol, cyn mynd yn eich blaen i astudio TGAU Saesneg Iaith.

Beth yw'r amcanion?

Ennill TGAU Saesneg ar haen Sylfaen neu Uwch.

Sut y bydd yn gwneud gwahaniaeth?

Nod y cwrs yw eich helpu chi:

  • Ysgrifennu'n hyderus ac yn gywir
  • Darllen ac ymateb i wahanol fathau o ysgrifennu
  • Cymryd rhan mewn tasgau siarad a gwrando a sefyll dau arholiad.

Hyd y cwrs:

2 awr yr wythnos, am 3 thymor

Cost:

£60 y flwyddyn

Sut i gwneud cais:

Os ydych chi'n gweithio i Gyngor Sir Caerfyrddin ac wedi mewngofnodi i ddyfais CSC - cyfrifiadur, gliniadur, llechen neu ffôn clyfar, cwblhewch y ffurflen gais hon.

Os ydych chi'n gweithio i'r Cyngor ond HEB fod â mynediad i ddyfais CSC na chyfeiriad e-bost, bydd angen i'ch rheolwr llinell wneud cais ar eich rhan.

Ni all gweithwyr y Cyngor wneud cais am unrhyw gyrsiau o'u dyfeisiau personol.


Ni all partneriaid, staff asiantaeth neu bobl sydd ddim yn gweithio i'r Cyngor gwneud cais am y cwrs hwn.


Bydd y system ymgeisio ar-lein dim ond yn dangos cyrsiau sy'n agored i archebu lle arnynt. Os nad yw'r cwrs rydych chi â diddordeb yn ei fynychu ar y rhestr, gallwch gofrestru eich diddordeb drwy gysylltu â'r Tîm Dysgu a Datblygu, e-bost: dysguadatblygu@sirgar.gov.uk.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut i wneud a rheoli eich cais. Os oes angen unrhyw gymorth neu os oes gennych ymholiad, e-bostiwch y Tîm Dysgu a Datblygu.

Diweddarwyd y dudalen: 21/08/2019 16:43:36