We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Iaith Gymraeg

Oeddech chi’n gwybod…

  • Mae rhan fwyaf o bobl y byd yn ddwyieithog neu'n amlieithog
  • Mae 60-65% o boblogaeth y byd yn ddwyieithog
  • Mae rhwng 6,000 a 7,000 o ieithoedd ledled y byd

Dewch i ymuno â ni i ddatblygu'ch sgiliau dwyieithog neu amlieithog drwy ddysgu, gwella neu berffeithio eich sgiliau Cymraeg.

Mae angen i bob aelod o staff gyrraedd o leiaf lefel 1 yn y Gymraeg er mwyn cefnogi ein cydweithwyr a'n cwsmeriaid ac yna, yn ddibynnol ar y rôl, mae rhai swyddi â gofynion lefelau sgiliau iaith uwch.

Felly, yma yn D&D gallwn eich cefnogi chi ym mhob cam o'ch taith i gyrraedd y lefel angenrheidiol. P'un a oes arnoch angen dealltwriaeth sylfaenol o'r Gymraeg, cynyddu eich hyder, neu wella'ch Cymraeg ysgrifenedig, mae yna wahanol lwybrau dysgu sy'n addas i bawb.

Llwybrau Dysgu, Lefelau a Cytundebau Dysgu

Dyma rai dogfennau defnyddiol i'ch helpu i ddeall beth yw’ch lefel Cymraeg presennol, y math o lwybrau sydd ar gael i gyrraedd eich lefel angenrheidiol, a gwybodaeth bellach am y cytundebau iaith, os nad ydych chi'n cwrdd â’r lefel sgil Cymraeg dymunol ar gyfer eich apwyntiad.

Os nad yw staff yn cyrraedd y lefelau sgiliau iaith angenrheidiol ar ddechrau swydd newydd byddant yn derbyn cytundeb dysgu Cymraeg, a chefnogaeth er mwyn cyrraedd y lefel hwn.

Cyrraedd lefel 1 mewn 10 awr

Mae'r Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol wedi creu pum cwrs Cymraeg yn y Gweithle ar-lein. Dewiswch UN o’r canlynol;

Cwblhewch un o’r cyrsiau 10-awr ar-lein uchod i gyrraedd Cymraeg lefel 1.

Cyrsiau Iaith Gymraeg

Mae cyrsiau ar gael o Lefel 1 i Lefel 5 gyda gwahanol lwybrau dysgu sy'n addas i bawb.

Mae yna hefyd gwrs preswyl sy'n honni ei fod yn helpu dysgwyr i ddod yn siaradwyr Cymraeg hyderus a chyrraedd safon iaith Gymraeg lefel 3 y Cyngor mewn 6 mis.

Cyrsiau Iaith Gymraeg

Help ar-lein gyda’ch Cymraeg

Mae yna amryw o adnoddau ar-lein i'ch cefnogi chi os ydych chi'n dechrau ar eich siwrnai fel dechreuwr neu’n rhugl.

Help ar-lein gyda’ch Cymraeg

Mentoriaid Iaith Gymraeg

Gall ein mentoriaid Cymraeg eich helpu i ddefnyddio'r Gymraeg yn y gwaith. Bydd pob sesiwn fentora yn wahanol, ond gallant eich helpu i ymarfer eich dysgu, cynyddu eich hyder, neu adnewyddu'ch gwybodaeth.

Os ydych chi'n siarad Cymraeg, beth am gefnogi eich cydweithwyr i ddefnyddio'r Gymraeg yn y gweithle trwy ddod yn fentor?

Diweddarwyd y dudalen: 10/11/2020 12:48:34