We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Microsoft PowerPoint - Cwrs Uwch

Microsoft PowerPoint - Cwrs Uwch

Ar gyfer pwy mae'r cwrs?

Pob aelod o staff sydd â gwybodaeth sylfaenol ynghylch cyfrifiaduron ac sy'n gyfarwydd â bwrdd gwaith Windows y mae angen iddo ddefnyddio Microsoft PowerPoint yn ei waith. Mae'n ofynnol eich bod wedi cael rhywfaint o brofiad o MS PowerPoint neu eich bod wedi cwblhau'r cwrs PowerPoint blaenorol.

Beth yw'r amcanion?

Erbyn i'r dysgwyr gwblhau'r cwrs hwn, byddant yn gallu gwneud y canlynol:

 • Beth yw cyflwyniad effeithiol?
 • Y saith cam o gynllunio cyflwyniad
 • Ychwanegu sleid o gyflwyniad PowerPoint arall
 • Cynnwys sŵn a fideo o ffeil
 • Gosod prif sleid -
 • Siartiau
 • Opsiynau sioe sleidiau
 • Creu sioe sleidiau
 • Ymarfer amseru
 • Argraffu
 • Argymhellion PowerPoint

Sut y bydd yn gwneud gwahaniaeth?

Bydd y cwrs hwn yn rhoi'r sgiliau angenrheidiol i chi wella'ch cyflwyniadau PowerPoint.

Hyd y cwrs:

1 diwrnod

Cost:

£25 fesul person

Sut i gwneud cais:

Os ydych chi'n gweithio i Gyngor Sir Caerfyrddin ac wedi mewngofnodi i ddyfais CSC - cyfrifiadur, gliniadur, llechen neu ffôn clyfar, cwblhewch y ffurflen gais hon.

Os ydych chi'n gweithio i'r Cyngor ond HEB fod â mynediad i ddyfais CSC na chyfeiriad e-bost, bydd angen i'ch rheolwr llinell wneud cais ar eich rhan.

Ni all gweithwyr y Cyngor wneud cais am unrhyw gyrsiau o'u dyfeisiau personol.


Ni all partneriaid, staff asiantaeth neu bobl sydd ddim yn gweithio i'r Cyngor gwneud cais am y cwrs hwn.


Bydd y system ymgeisio ar-lein dim ond yn dangos cyrsiau sy'n agored i archebu lle arnynt. Os nad yw'r cwrs rydych chi â diddordeb yn ei fynychu ar y rhestr, gallwch gofrestru eich diddordeb drwy gysylltu â'r Tîm Dysgu a Datblygu, e-bost: dysguadatblygu@sirgar.gov.uk.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut i wneud a rheoli eich cais. Os oes angen unrhyw gymorth neu os oes gennych ymholiad, e-bostiwch y Tîm Dysgu a Datblygu.

Diweddarwyd y dudalen: 10/03/2021 12:50:08