We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Yr Iaith Gymraeg

A wyddech chi?


• Mae'r rhan fwyaf o bobl yn y byd yn ddwyieithog neu'n amlieithog
• Mae 60-65% o boblogaeth y byd yn ddwyieithog
• Mae rhwng 6,000 a 7,000 o ieithoedd yn y byd


Dewch i ymuno â ni i ddatblygu eich sgiliau dwyieithog neu amlieithog drwy ddysgu, gwella neu loywi eich Cymraeg.


Bydd angen i bob aelod o staff gyrraedd o leiaf Lefel 1 yn y Gymraeg er mwyn cefnogi ein cydweithwyr a'n cwsmeriaid, ac mae lefel uwch o ran sgiliau iaith yn ofynnol ar gyfer rhai swyddi.


Gall y Tîm Dysgu a Datblygu gynnig cefnogaeth i chi bob cam o'ch siwrnai, pa un a oes arnoch angen dealltwriaeth sylfaenol o'r Gymraeg, eisiau gwella eich hyder neu eisiau gwella eich Cymraeg ysgrifenedig, mae amrywiol lwybrau dysgu sy'n addas i bawb.


I gael rhagor o wybodaeth a chymorth, ewch i'n tudalen Cwrdd â'r Tîm neu anfonwch e-bost atom: dysguadatblygu@sirgar.gov.uk

Llwybrau a Chytundebau

Edrychwch yma os ydych yn ansicr ynghylch eich lefel... Mae llwybrau gwahanol ar gael i chi gyrraedd eich lefel ddymunol a rhagor o wybodaeth am y cytundeb iaith Gymraeg os nad ydych yn cyrraedd y lefel ddymunol o ran sgiliau Cymraeg wrth gael eich penodi.

Mentoriaid Cymraeg

Os ydych yn siarad Cymraeg, beth am gefnogi eich cydweithwyr i ddefnyddio'r Gymraeg yn y gweithle drwy ddod yn fentor

[macroErrorLoadingPartialView]

Diweddarwyd y dudalen: 10/11/2020 12:48:35