We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Yr Iaith Gymraeg

Croeso i dudalen Datblygu'r Gymraeg. Yma yn D&D gallwn eich cefnogi ar bob cam o'ch taith, p'un a oes angen dealltwriaeth sylfaenol o'r Gymraeg arnoch, cynyddu eich hyder, neu wella eich Cymraeg llafar neu ysgrifenedig, mae amryw o lwybrau dysgu sy'n addas i bawb.

Bydd y ddogfen llwybrau a lefelau yn amlinellu'r gwahanol lwybrau sydd ar gael i chi. Edrychwch ymhellach i lawr y dudalen am wybodaeth adnoddau ychwanegol y gallwch eu defnyddio i gefnogi eich dysgu, megis mentora, radio, teledu neu apiau ac ati.

Cofiwch, mae yna lawer o gyngor am weithio’n ddwyieithog hefyd ar gael ar y fewnrwyd

Cofiwch fod angen ffurflen gais arnom gyda chymeradwyaeth rheolwr er mwyn ariannu'r cwrs. Mae hwn ar gael ar waelod y dudalen. Os oes angen gwerslyfr arnoch fel rhan o'ch cwrs, llenwch y ffurflen hon a byddwn yn trefnu i un gael ei hanfon yn uniongyrchol atoch. (Nodwch: Nid oes angen gwerslyfr ar Gymraeg Gwaith a Say something in Welsh).

Cofiwch y byddwn nawr yn gofyn am eich cod cost, felly bydd methu â mynychu 70% o'r cwrs ac un o'r pedair sesiwn ddiwethaf yn arwain at ail-godi ffi adrannol.

Diweddarwyd y dudalen: 15/10/2021 11:38:30