We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

e-Ddysgu

Fel rhan ein ymrwymiad i ddarparu hyfforddiant i bob aelod o staff, mae’r tîm rheoli corfforaethol wedi nodi modiwlau e-ddysgu allweddol sydd angen i bob gweithiwr eu cwblhau. Felly, mae’n bwysig iawn eich bod chi’n cwblhau’r modiwlau hanfodol hyn er mwyn gwella eich gwybodaeth a’ch sgiliau a chodi eich ymwybyddiaeth o'r materion dan sylw.

Learning@Wales

 • Diogelu Data (Polisïau a Gweithdrefnau)
 • Datgelu Camarfer (Polisïau a Gweithdrefnau)
 • Iechyd Meddwl yn y Gweithle (Iechyd a Diogelwch)
 • Trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol (Gofal Cymdeithasol)
 • Ymwybyddiaeth o'r Iaith Gymraeg (Cydraddoldebau a'r Iaith Gymraeg)
 • Safonau Ymddygiad yn y Gweithle (Effeithiolrwydd Personol)
 • Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (Gwefan ar wahân)

Sut i gael mynediad at y modiwlau

Os oes eisoes gennych gyfrif yn Dysgu@Cymru

 • Eich enw defnyddiwr yw eich rhif gweithiwr 7 digid ac yna "carm" (er enghraifft 0012345carm).

 • Pan fyddwch wedi mewngofnodi, gwnewch yn siŵr fod eich enw yn ymddangos yn y gornel dde uchaf ar y wefan.

 • Dewiswch y tab "Awdurdodau Lleol" o'r tabiau ar y top ac yna dewiswch "Sir Gaerfyrddin" o'r rhestr.

 • Os ydych wedi anghofio eich cyfrinair, gellir newid eich cyfrinair ar y dudalen fewngofnodi. Defnyddiwch eich enw defnyddiwr i chwilio oherwydd efallai y gwahaniaethir rhwng priflythrennau a llythrennau bach yn eich cyfeiriad e-bost.

Ni fyddwch yn gallu creu cyfrif ar eich cyfer chi eich hun.

 • Anfonwch neges e-bost at dysguadatblygu@sirgar.gov.uk gan nodi eich cyfeiriad e-bost, rhif gweithiwr a bod angen creu cyfrif ar eich cyfer.

 • Os nad oes gennych gyfeiriad e-bost gyda'r Awdurdod a'ch bod yn fodlon defnyddio eich cyfeiriad e-bost personol ar gyfer y cyfrif, nodwch yn y neges e-bost eich bod yn rhoi caniatâd i hyn ddigwydd.

 • Os nad oes gennych gyfeiriad e-bost gyda'r Awdurdod ac nad ydych yn fodlon defnyddio eich cyfeiriad e-bost personol ar gyfer y cyfrif, nodwch hynny yn y neges e-bost a byddwn yn cysylltu â chi.
 • Anfonwch neges e-bost at dysguadatblygu@sirgar.gov.uk yn nodi nad ydych yn gyflogai a bod angen cyfrif arnoch.  Bydd angen arnom eich cyfeiriad e-bost, eich Disgrifiad Swydd a'r man lle rydych yn gweithio.

 • Os nad oes gennych gyfeiriad e-bost gyda'r Awdurdod a'ch bod yn fodlon defnyddio eich cyfeiriad e-bost personol ar gyfer y cyfrif, nodwch yn y neges e-bost eich bod yn rhoi caniatâd i hyn ddigwydd.

 • Os nad oes gennych gyfeiriad e-bost gyda'r Awdurdod ac nad ydych yn fodlon defnyddio eich cyfeiriad e-bost personol ar gyfer y cyfrif, nodwch hynny yn y neges e-bost a byddwn yn cysylltu â chi.

Os ydych wedi anghofio eich cyfrinair, gellir newid eich cyfrinair ar y dudalen fewngofnodi. Defnyddiwch eich enw defnyddiwr i chwilio oherwydd efallai y gwahaniaethir rhwng priflythrennau a llythrennau bach yn eich cyfeiriad e-bost.

Diweddarwyd y dudalen: 15/07/2020 16:07:24