We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Dylunio Sefydliadol

Pwrpas Dylunio Sefydliadol yw darparu cyngor a chefnogaeth i dimau ar draws y sefydliad, gan weithio gyda staff a rhanddeiliad allweddol i wella a datblygu eu gwasanaethau.

Wrth ddefnyddio ein gwasanaeth bydd cyfranogwyr yn:

  • Datblygu gwell dealltwriaeth o'r rhwystrau i berfformiad a sut i'w goresgyn;
  • Deall y systemau a'r prosesau gall gwneud gwelliant yn anodd;
  • Creu diwylliannau tîm sy'n tynnu ar brofiad a gwybodaeth pawb i ddatrys problemau;
  • Ail-ddylunio prosesau busnes i sicrhau gwelliannau ac effeithlonrwydd.

Cysylltwch â'n Tîm i ddarganfod mwy am sut y gallwn helpu gyda gwella busnes.

Diweddarwyd y dudalen: 05/09/2019 11:19:46