We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Dylunio Sefydliadol

Pwrpas Dylunio Sefydliadol yw darparu cyngor a chefnogaeth i dimau ar draws y sefydliad, gan weithio gyda staff a rhanddeiliad allweddol i wella a datblygu eu gwasanaethau.

Wrth ddefnyddio ein gwasanaeth bydd cyfranogwyr yn:

  • Datblygu gwell dealltwriaeth o'r rhwystrau i berfformiad a sut i'w goresgyn;
  • Deall y systemau a'r prosesau gall gwneud gwelliant yn anodd;
  • Creu diwylliannau tîm sy'n tynnu ar brofiad a gwybodaeth pawb i ddatrys problemau;
  • Ail-ddylunio prosesau busnes i sicrhau gwelliannau ac effeithlonrwydd.

Cysylltwch â'n Tîm i ddarganfod mwy am sut y gallwn helpu gyda gwella busnes.

Diweddarwyd y dudalen: 05/09/2019 11:19:46