We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Dylunio Sefydliadol

Pwrpas Dylunio Sefydliadol yw darparu cyngor a chefnogaeth i dimau ar draws y sefydliad, gan weithio gyda staff a rhanddeiliad allweddol i wella a datblygu eu gwasanaethau.

Wrth ddefnyddio ein gwasanaeth bydd cyfranogwyr yn:

  • Datblygu gwell dealltwriaeth o'r rhwystrau i berfformiad a sut i'w goresgyn;
  • Deall y systemau a'r prosesau gall gwneud gwelliant yn anodd;
  • Creu diwylliannau tîm sy'n tynnu ar brofiad a gwybodaeth pawb i ddatrys problemau;
  • Ail-ddylunio prosesau busnes i sicrhau gwelliannau ac effeithlonrwydd.

Cysylltwch â'n Tîm i ddarganfod mwy am sut y gallwn helpu gyda gwella busnes.

Diweddarwyd y dudalen: 05/09/2019 11:19:46