We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Ffyrdd Gwell o Ddysgu

Croeso i'r Ffyrdd Gwell o Ddysgu

Mae'r ffordd rydym yn gweithio wedi newid yn llwyr ac wedi dod â heriau a chyfleoedd newydd i reolwyr a thimau.  Mae'r pecyn cymorth hwn yn dwyn ynghyd adnoddau a fydd yn eich helpu chi, eich tîm a'ch gwasanaeth i gynnal perfformiad uchel.  Byddwn yn parhau i ychwanegu adnoddau at y Pecyn Cymorth hwn, felly cadwch lygad allan am ddatblygiadau newydd.  Os oes unrhyw beth yn benodol yr hoffech eich ychwanegu at y Pecyn Cymorth hwn a fyddai’n ddefnyddiol, rhowch wybod i ni.

Dylai arweinyddiaeth olygu rhoi rheolaeth yn hytrach na chymryd rheolaeth.

Y gyfrinach hapus i weithio'n well | Shawn Achor

Diweddarwyd y dudalen: 07/07/2021 15:22:28