We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Pecyn Cymorth i Reolwyr ar gyfer Gweithio o Bell

Croeso i'r Pecyn Cymorth i Reolwyr

Mae'r ffordd rydym yn gweithio wedi newid yn llwyr ac wedi dod â heriau a chyfleoedd newydd i reolwyr a thimau.  Mae'r pecyn cymorth hwn yn dwyn ynghyd adnoddau a fydd yn eich helpu chi, eich tîm a'ch gwasanaeth i gynnal perfformiad uchel.  Byddwn yn parhau i ychwanegu adnoddau at y Pecyn Cymorth hwn, felly cadwch lygad allan am ddatblygiadau newydd.  Os oes unrhyw beth yn benodol yr hoffech eich ychwanegu at y Pecyn Cymorth hwn a fyddai’n ddefnyddiol, rhowch wybod i ni.

 

Diweddarwyd y dudalen: 25/11/2020 18:12:05