We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Pecyn Cymorth i Reolwyr ar gyfer Gweithio o Bell

Croeso i'r Pecyn Cymorth i Reolwyr

Mae'r ffordd rydym yn gweithio wedi newid yn llwyr ac wedi dod â heriau a chyfleoedd newydd i reolwyr a thimau.  Mae'r pecyn cymorth hwn yn dwyn ynghyd adnoddau a fydd yn eich helpu chi, eich tîm a'ch gwasanaeth i gynnal perfformiad uchel.  Byddwn yn parhau i ychwanegu adnoddau at y Pecyn Cymorth hwn, felly cadwch lygad allan am ddatblygiadau newydd.  Os oes unrhyw beth yn benodol yr hoffech eich ychwanegu at y Pecyn Cymorth hwn a fyddai’n ddefnyddiol, rhowch wybod i ni.

 

Diweddarwyd y dudalen: 22/02/2021 14:09:02