We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Chi a'ch tîm

Mae pobl yn wynebu amrywiaeth o heriau newydd.  Gallai hyn olygu bod angen cymorth gwahanol arnynt, neu'r un cymorth yn cael ei roi mewn ffordd wahanol.

Mae'r adran hon yn eich helpu i feddwl am yr hyn y gallai fod ei angen ar eich staff oddi wrthych chi ac edrych ar ffyrdd o'u cefnogi i berfformio.

Mae'r stori hon yn dangos sut y defnyddiodd capten llong danfor yn yr Unol Daleithiau, yr athroniaeth hon i newid yr USS Santa Fe o'r llong danfor waethaf i'r un orau yn y fflyd.

Diweddarwyd y dudalen: 26/02/2021 14:20:59