We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Chi

Er mwyn helpu eich tîm i fod ar ei orau, mae angen i chi feddwl amdanoch chi eich hun a chefnogi eich sgiliau eich hun.

Mae'r adran hon yn canolbwyntio ar eich gwybodaeth, eich sgiliau a'ch llesiant.  Cofiwch, ni fyddwch yn gallu cefnogi eraill heb ofalu amdanoch chi eich hun.

Gwytnwch Personol

Gwytnwch Personol

Meddyliwch am eich gwytnwch a'ch llesiant personol wrth reoli eich tîm o bell. DOD YN FUAN!

Rydym yn credu y dylem weithio'n galed i fod yn hapus. Ond efallai ein bod yn meddwl am hyn go chwith? Yn y cyflwyniad hwn, seicolegydd Achor yn dadlau bod hapusrwydd yn ein hysbrydoli i fod yn fwy cynhyrchiol.

Diweddarwyd y dudalen: 25/11/2020 18:12:38