We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Chi

Er mwyn helpu eich tîm i fod ar ei orau, mae angen i chi feddwl amdanoch chi eich hun a chefnogi eich sgiliau eich hun.

Mae'r adran hon yn canolbwyntio ar eich gwybodaeth, eich sgiliau a'ch llesiant.  Cofiwch, ni fyddwch yn gallu cefnogi eraill heb ofalu amdanoch chi eich hun.

Gwytnwch Personol

Gwytnwch Personol

Meddyliwch am eich gwytnwch a'ch llesiant personol wrth reoli eich tîm o bell. DOD YN FUAN!

Rydym yn credu y dylem weithio'n galed i fod yn hapus. Ond efallai ein bod yn meddwl am hyn go chwith? Yn y cyflwyniad hwn, seicolegydd Achor yn dadlau bod hapusrwydd yn ein hysbrydoli i fod yn fwy cynhyrchiol.

Diweddarwyd y dudalen: 25/11/2020 18:12:38