We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Ymwybyddiaeth o Epilepsi

Ymwybyddiaeth o Epilepsi

Ar gyfer pwy mae'r cwrs?

Yr holl staff gofal cymdeithasol mewn gwasanaethau gofal preswyl, nyrsio a chartref.

Beth yw'r amcanion?

Bydd y pynciau a gwmpesir gan y cwrs hwn yn cynnwys:

 • Beth yw Epilepsi
 • Achosion y cyflwr
 • Ar bwy gall y cyflwr hwn gael effaith
 • Sbardunau cyffredin ffit
 • Diagnosis
 • Mathau o ffitiau
 • Cyflyrau meddygol sy'n arwain at ffitiau
 • Rheoli ffitiau
 • Status Epilepticus
 • Meddyginiaeth a ddefnyddir mewn epilepsi
 • Cynllunio ymlaen llaw

Sut y bydd yn gwneud gwahaniaeth?

Mae'r Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Epilepsi yn rhoi arweiniad ar sut i helpu rhywun sy'n cael ffit a sut mae cynllunio ymlaen llaw i leihau'r perygl o anafiadau yn ystod ffitiau.

Hyd y cwrs:

Hanner diwrnod

Cost:

Am ddim

Sut i gwneud cais:

Os ydych chi'n gweithio i Gyngor Sir Caerfyrddin ac wedi mewngofnodi i ddyfais CSC - cyfrifiadur, gliniadur, llechen neu ffôn clyfar, cwblhewch y ffurflen gais hon.

Os ydych chi'n gweithio i'r Cyngor ond HEB fod â mynediad i ddyfais CSC na chyfeiriad e-bost, bydd angen i'ch rheolwr llinell wneud cais ar eich rhan.

Ni all gweithwyr y Cyngor wneud cais am unrhyw gyrsiau o'u dyfeisiau personol.


Dylai partneriaid, staff asiantaeth neu bobl nad ydynt yn gweithio i'r Cyngor ond sy'n bodloni'r meini prawf o ran mynychu'r cwrs hwn gwblhau'r ffurflen gais hon.


Bydd y system ymgeisio ar-lein dim ond yn dangos cyrsiau sy'n agored i archebu lle arnynt. Os nad yw'r cwrs rydych chi â diddordeb yn ei fynychu ar y rhestr, gallwch gofrestru eich diddordeb drwy gysylltu â'r Tîm Dysgu a Datblygu, e-bost: dysguadatblygu@sirgar.gov.uk.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut i wneud a rheoli eich cais os ydych yn gweithio i'r Cyngor neu gallwch ymweld â'r dudalen hon os nad ydych chi'n gweithio'n uniongyrchol i ni. Mae'n bwysig eich bod chi'n cwblhau'r ffurflen gais gywir ar-lein. Os oes angen unrhyw gymorth neu os oes gennych ymholiad, e-bostiwch y Tîm Dysgu a Datblygu.

Diweddarwyd y dudalen: 21/02/2021 17:22:43