We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Ein dull

Er mwyn gweithredu Ffyrdd Gwell o Weithio, rydym wedi sefydlu pedair ffrwd waith i gefnogi gwaith y grŵp Strategol. Bydd y ffrydiau gwaith yn canolbwyntio ar adolygu a datblygu polisïau allweddol sy'n ymwneud â'r meysydd canlynol:

Ar ôl datblygu'r Fframwaith Ein Pobl newydd, mae'r ffrwd waith hon bellach wrthi'n adolygu polisïau rheoli pobl allweddol yng ngoleuni'r cynigion Ffyrdd Gwell o Weithio, megis:

 • Strategaeth recriwtio
 • Polisi Gweithio Hyblyg
 • Polisïau Secondiadau / Adleoli
 • Polisi teithio a pholisi Milltiroedd Ychwanegol
 • Polisi dysgu
 • Y Cynllun Oriau Hyblyg
 • Polisi Gweithio Ystwyth

Bydd y ffrwd waith hefyd yn sicrhau bod adnoddau iechyd a llesiant ar waith i gefnogi ein holl bobl yn ogystal â deunyddiau dysgu a datblygu defnyddiol.

Bydd y ffrwd waith hon yn sicrhau bod yr offer digidol cywir ar waith i gefnogi'r cynigion Ffyrdd Gwell o Weithio a moderneiddio gwasanaethau. Bydd yn ystyried:

 • Trawsnewid Digidol
 • Systemau cefn swyddfa
 • Cyfathrebu Digidol
 • Seilwaith TGCh
 • edrych ar System Archebu Adnoddau Ar-lein

Mae'r ffrwd waith hon yn gyfrifol am gyfleu negeseuon allweddol am y cynigion Ffyrdd Gwell o Weithio yn ogystal ag annog ymgysylltu â staff a sicrhau bod staff yn cymryd rhan mewn penderfyniadau wrth i ni gynllunio ar gyfer y ffordd ymlaen.

Rydym yn deall ein bod yn weithlu amrywiol a bydd y cynigion yn effeithio ar wahanol grwpiau o staff mewn gwahanol ffyrdd. Felly, rydym yn creu dull cyfathrebu penodol wedi'i dargedu, gan sicrhau neges syml, glir a chyson ar draws ein gweithlu.

Os nad ydych eisoes yn derbyn y llythyr newyddion wythnosol i'r staff, cofrestrwch drwy fynd draw i'r dudalen hafan.

 

Blaenoriaeth y ffrwd waith hon yw sicrhau bod ein strategaeth adeiladau yn cyd-fynd â'r cynigion Ffyrdd Gwell o Weithio.

Bydd y ffrwd waith hefyd yn ystyried sut i ddefnyddio'r adnoddau eiddo sydd ar gael i ni yn y ffordd orau posibl yn ogystal â sicrhau bod gweithfannau yn addas i'r diben.

Diweddarwyd y dudalen: 30/06/2021 13:53:44