We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Blog fideo'r Arweinydd

Mae'r prosiect gweithio ystwyth wedi gwneud cynnydd da erbyn hyn ac mae llawer o staff eisoes yn manteisio ar y ffordd newydd hon o weithio.

Er mwyn cefnogi'r ymagwedd hyblyg hon at weithio, rydym wedi agor nifer o 'Gyfleusterau Cyswllt' newydd y gall unrhyw aelod o staff eu defnyddio ar sail y cyntaf i'r felin.

Gweld Blog fideo'r Arweinydd am y wybodaeth ddiweddaraf.

Hoffem glywed eich barn chi…

Rydym eisiau clywed unrhyw adborth a allai fod gennych am ein Cyfleusterau Cyswllt newydd. Os oes gennych unrhyw sylwadau neu awgrymiadau, mae croeso i chi rannu eich barn â Rheolwr Prosiect Gweithio Ystwyth, Mark Howard.

 

Blog fideo'r Arweinydd: Rhan o'r Rhaglen Trawsnewid Digidol

Diweddarwyd y dudalen: 23/05/2018 15:37:57