We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Technoleg (TGCH) gweithio ystwyth

Un nodwedd hanfodol ar ‘weithio ystwyth’ yw defnyddio technolegau gwybodaeth a chyfathrebu i’w gwneud yn bosibl mabwysiadu ffyrdd newydd o weithio a newid o swyddfeydd traddodiadol.

Ar gyfer pob ‘arddull gweithio’ a restrwyd, bydd angen darparu ystod o atebion technolegol. Er y rhagwelir y bydd darparu’r dechnoleg hon yn galluogi tuag 80% o’r staff ym mhob arddull gweithio i weithio mewn modd effeithlon ac effeithiol, mae’n anorfod y bydd yn ofynnol bod ag elfen o gyflunio at ofynion unigol neu ddarparu offer ychwanegol dan amgylchiadau penodol.

Y wybodaeth isod yn awgrymu’r atebion technolegol y dylid trefnu eu bod ar gael i bob arddull gweithio, yn ôl yr hyn a bennwyd gan Bennaeth y Gwasanaethau TG a Chymorth Canolog:

Technoleg (TGCH) gweithio ystwyth: Rhan o'r Rhaglen Trawsnewid Digidol

Diweddarwyd y dudalen: 24/05/2017 15:14:25