We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Strwythur sefydliadol

Y Tîm Rheoli Corfforaethol, dan arweiniad y Prif Weithredwr, sy'n goruchwylio gweithrediad gwasanaethau'r cyngor o ddydd i ddydd. Mae pump chyfarwyddiaeth yn strwythur corfforaethol y Cyngor sy'n gyfrifol am y meysydd gwasanaeth canlynol:

 1. Y Prif Weithredwr
  • Gweinyddiaeth a’r Gyfraith
  • Rheoli Pobl
  • Adfywio a Pholisi
  • Technoleg Gwybodaeth
 2. Addysg a Phlant
  • Y Gwasanaethau Plant
  • Gwasanaethau Addysg
  • Cwricwlwm a Lles
  • Effeithiolrwydd Ysgolion
  • Datblygu Strategol
 3. Gwasanaethau Corfforaethol
  • Archwilio a Chaffael
  • Cyllid
 4. Cymunedau
  • Cymorth Busnes
  • Comisiynu
  • Tai, Diogelu'r Cyhoedd a Gwasanaethau Gofal a Gwasanaethau Cymorth
  • Gwasanaethau Hamdden
  • Gwasanaethau Iechyd Meddwl, Anableddau Dysgu a Diogelu
  • Gwasanaethau Integredig
  • Tîm Perfformiad, Dadansoddi a Systemau
 5. Amgylchedd
  • Y Gwasanaethau Cynllunio
  • Cymorth Busnes, Datblygu a Pherfformiad
  • Eiddo
  • Gwasanaethau Amgylcheddol a Gwastraff
  • Trafnidiaeth a Pheirianneg

Diweddarwyd y dudalen: 09/09/2019 10:15:11