We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Wythnos Llesiant Rheolwyr

Chwefror 8 - 12

Wrth i ni barhau i brofi newidiadau i'n bywydau personol a gwaith, mae'n bwysig bod ein hiechyd a'n llesiant yn aros yn sefydlog. Os nad ydym yn cefnogi ein llesiant ein hunain ac yn ystyried llesiant y rhai o'n cwmpas, ni fyddwn mewn sefyllfa dda i barhau i weithio'n effeithiol. Rydym yn deall nad yw hwn yn amser hawdd i reolwyr a hoffem atgoffa staff bod cymorth llesiant ychwanegol ar gael drwy eich Tîm Iechyd a Llesiant.

Fel rhan o'r cymorth hwn, bydd y tîm Llesiant Gweithwyr yn cynnal 'Wythnos Llesiant Rheolwyr' ym mis Chwefror eleni. Bydd amrywiaeth o sesiynau'n cael eu cyflwyno drwy gydol yr wythnos sydd wedi'u cynllunio i'ch helpu i gefnogi eich llesiant, eich cydnerthedd a'ch cymhelliant eich hun a'ch tîm.

 

DYDDIAD/AMSER ENW'R SESIWN ARWEINYDD Y SESIWN COFRESTRI
Dydd Llun 8 Chwefror
9.30 - 10.00am

Cydnerthedd a Llesiant ar gyfer Rheolwyr Pobl Ymarferydd Cymorth Llesiant COFRESTRI
Dydd Mawrth 9 Chwefror
9.30 - 10.15am
Llesiant Tîm: Pecyn Cymorth i Reolwyr Tîm Iechyd a Llesiant COFRESTRI
Dydd Mercher 10 Chwefror
2:00- 3:00pm
Cynnal Cymhelliant yn ystod Cyfnodau Heriol Tîm Dysgu a Datblygu COFRESTRI
Dydd Iau 11 Chwefror
9.30 - 10.15am
Llesiant Tîm: Pecyn Cymorth i Reolwyr Tîm Iechyd a Llesiant COFRESTRI
Dydd Gwener 12 Chwefror
9.30 - 10.00am
Cydnerthedd a Llesiant ar gyfer Rheolwyr Pobl Ymarferydd Cymorth Llesiant COFRESTRI

 

 

Diweddarwyd y dudalen: 25/01/2021 12:30:07