We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Hyfforddiant Rheoli Straen

Hyfforddiant Rheoli Straen y GIG – Cwrs 6 wythnos am ddim. 

  • Dysgu wynebu eich ofnau 
  • Dysgu ffyrdd i’ch helpu i gysgu 
  • Dysgu sut mae rheoli’ch hwyliau 
  • Dysgu sut i ymlacio 
  • Dysgu sut i reoli panig 
  • Dysgu sut i leihau’r straen sydd arnoch 

I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn y dylid ei ddisgwyl o'r cwrs hwn, gweler gwefan Stress Control.  

I gofrestru am gwrs, ffoniwch: 07816 064644/3, neu gallwch anfon e-bost at: Stress.Control-Registrations@wales.nhs.uk 

Diweddarwyd y dudalen: 04/11/2020 13:57:48