We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Health and Wellbeing Coordinators

Health and Wellbeing Coordinator

Sion Walker

The health and wellbeing of myself and other is something that I am very passionate about, and as a Health and Wellbeing Coordinator I strive to make CCC a happy and healthy place to work.

E-bost: SWalker@Carmarthenshire.gov.uk
Ffôn: 01267 246131
Hapus i siarad Cymraeg

Health and Wellbeing Coordinator

Leanne Bird

E-bost: LeBird@Carmarthenshire.gov.uk
Ffôn: 01267 246684
Dwi'n dysgu Cymraeg

Health and Wellbeing Coordinator (Mental Health)

Gemma Seaman

E-bost: GNSeaman@Carmarthenshire.gov.uk
Ffôn: 01267 246182
Dwi'n dysgu Cymraeg

Diweddarwyd y dudalen: 04/11/2020 13:57:46