We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Cwrdd â'r tîm

Rheolwr Lles Gweithwyr

Heidi Font

Ardal gwaith: 

  • Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol

Adran: Y Prif Weithredwr, Adnoddau, Yr Amgylchedd, Cymunedau, Addysg a Phlant

E-bost: HFont@sirgar.gov.uk
Ffôn: 01267 246060

Uwch-bartner Busnes (Datblygu Busnes Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol)

Luticia Thomas

Man gwaith: 

  • Datblygu Busnes Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol

Adran: Y Prif Weithredwr, Adnoddau, Yr Amgylchedd, Cymunedau, Addysg a Phlant

E-bost: LuticiaThomas@sirgar.gov.uk
Ffôn: 01267 246063

E-bost Cindy Evans

Uwch-bartner Busnes (Iechyd Galwedigaethol)

Cindy Evans

Man gwaith: 

  • Y Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol a Llesiant

Adran: Y Prif Weithredwr, Adnoddau, Yr Amgylchedd, Cymunedau, Addysg a Phlant

E-bost: CindyEvans@sirgar.gov.uk
Ffôn: 01267 246060 (Derbynfa Iechyd Galwedigaethol)

E-bost Holly Jones

Cydgysylltydd Meddygol

Holly Jones

Man gwaith: 

  • Y Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol a Llesiant

Adran: Y Prif Weithredwr, Adnoddau, Yr Amgylchedd, Cymunedau, Addysg a Phlant

E-bost: HollyJones@cccpartners.org.uk
Ffôn: 01267 246061

E-bost Cathy Howard

Cydgysylltydd Meddygol Cynorthwyol

Cathy Howard

Man gwaith: 

  • Y Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol a Llesiant

Adran: Y Prif Weithredwr, Adnoddau, Yr Amgylchedd, Cymunedau, Addysg a Phlant

E-bost: CHoward@sirgar.gov.uk
Ffôn: 01267 246060 (Derbynfa Iechyd Galwedigaethol)

Meddyg Iechyd Galwedigaethol

Dr Stuart Roberts

Man gwaith: 

  • Y Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol a Llesiant

Adran: Y Prif Weithredwr, Adnoddau, Yr Amgylchedd, Cymunedau, Addysg a Phlant

E-bost: IechydGalwedigaethol@sirgar.gov.uk
Ffôn: 01267 246060 (Derbynfa Iechyd Galwedigaethol)

Meddyg Ymgynghorol Iechyd Galwedigaethol

Dr Massoud Mansouri

Man gwaith: 

  • Y Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol a Llesiant

Adran: Y Prif Weithredwr, Adnoddau, Yr Amgylchedd, Cymunedau, Addysg a Phlant

E-bost: IechydGalwedigaethol@sirgar.gov.uk
Ffôn: 01267 246060 (Derbynfa Iechyd Galwedigaethol)

Nyrs Iechyd Galwedigaethol

Tina Williams

Man gwaith: 

  • Y Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol a Llesiant

Adran: Y Prif Weithredwr, Adnoddau, Yr Amgylchedd, Cymunedau, Addysg a Phlant

E-bost: IechydGalwedigaethol@sirgar.gov.uk
Ffôn: 01267 246060 (Derbynfa Iechyd Galwedigaethol)

Diweddarwyd y dudalen: 16/04/2021 16:59:08