We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Iechyd a Llesiant

Fel Awdurdod, rydym wedi ymrwymo i gefnogi ein staff o ran eu Hiechyd a'u Llesiant.

Mae ein Prosiect Iechyd a Llesiant, sy'n cael ei arwain gan y Cydgysylltwyr Iechyd a Llesiant, yn ceisio'ch annog a'ch cefnogi chi i wneud newidiadau positif i'ch ffordd o fyw a chymryd cyfrifoldeb dros eich iechyd drwy ddarparu cyngor, cymorth, digwyddiadau a gweithgareddau,

 

Mae'r awdurdod wedi cyflawni'r Safon Iechyd Corfforaethol Platinwm, sef y marc ansawdd ar gyfer hybu iechyd yn y gweithle yng Nghymru, dan arweiniad Llywodraeth Cymru. Hon yw'r wobr uchaf o ran cydnabod y gwaith rydym yn ei wneud i gefnogi iechyd a llesiant y gweithwyr ac mae'n dangos arferion busnes cynaliadwy'r awdurdod sy'n ystyried ein cyfrifoldebau cymdeithasol.

Cyngor Sir Caerfyrddin yw'r unig Awdurdod Lleol yng Nghymru i ennill y wobr hon, ac mae wedi gwneud ers 2009.

Diweddarwyd y dudalen: 19/04/2021 10:59:08