We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Iechyd a Llesiant

Fel Awdurdod, rydym wedi ymrwymo i gefnogi ein staff o ran eu Hiechyd a'u Llesiant.

Mae ein Prosiect Iechyd a Llesiant, sy'n cael ei arwain gan y Cydgysylltwyr Iechyd a Llesiant, yn ceisio'ch annog a'ch cefnogi chi i wneud newidiadau positif i'ch ffordd o fyw a chymryd cyfrifoldeb dros eich iechyd drwy ddarparu cyngor, cymorth, digwyddiadau a gweithgareddau,

 

Mae'r awdurdod wedi cyflawni'r Safon Iechyd Corfforaethol Platinwm, sef y marc ansawdd ar gyfer hybu iechyd yn y gweithle yng Nghymru, dan arweiniad Llywodraeth Cymru. Hon yw'r wobr uchaf o ran cydnabod y gwaith rydym yn ei wneud i gefnogi iechyd a llesiant y gweithwyr ac mae'n dangos arferion busnes cynaliadwy'r awdurdod sy'n ystyried ein cyfrifoldebau cymdeithasol.

Cyngor Sir Caerfyrddin yw'r unig Awdurdod Lleol yng Nghymru i ennill y wobr hon, ac mae wedi gwneud ers 2009.

Diweddarwyd y dudalen: 30/11/2020 12:46:54