We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Covid-19 - Lefel Rhybudd 3

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Alcohol

[macroErrorLoadingPartialView]

Hunan-wirio

Os ydych chi'n poeni am faint o alcohol rydych chi’n ei yfed neu'n gobeithio cadarnhau eich bod chi'n yfed swm diogel, beth am roi cynnig ar y gwiriwr uned rhyngweithiol hwn i gyfrifo faint o unedau o alcohol rydych chi'n eu hyfed fel arfer.  

Yr effeithiau o Alcohol

Diweddarwyd y dudalen: 18/06/2020 12:18:13