We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Bod yn Hyrwyddwr

Rôl yr Hyrwyddwr Iechyd a Llesiant yw Cefnogi, Ysbrydoli ac Annog cydweithwyr i fyw bywyd iachus. 

Fel Hyrwyddwr, byddwch yn cael hyfforddiant a chyfleoedd rheolaidd i rwydweithio â Hyrwyddwyr eraill ledled yr awdurdod. Byddwch yn allweddol o ran dosbarthu Hyrwyddiadau Iechyd sy'n cael eu darparu'n gorfforaethol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn Hyrwyddwr Iechyd a Llesiant, llenwch ein ffurflen Mynegi Diddordeb drwy'r ddolen isod.

Bod Yn Hyrwyddwr

Diweddarwyd y dudalen: 15/04/2020 13:46:01