We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Cyflyrau Meddygol a Thriniaethau

Cyflyrau Meddygol a Thriniaethau

•       Cael gwybodaeth syml ac ymarferol am eich cyflwr meddygol, triniaethau ac archwiliadau
•       Dysgu am yr arwyddion a'r symptomau, yr achosion, y triniaethau a'r ffordd orau o atal heintiau a chyflyrau meddygol penodol.
•       Gwybod pryd i weld eich meddyg teulu neu arbenigwr.


Cliciwch ar y ddolen i 'Dewisiadau'r GIG' i weld y rhestr o gyflyrau meddygol a thriniaethau:

Cyflyrau Meddygol Dewisiadau'r GIG

 

Diweddarwyd y dudalen: 26/02/2018 12:04:57