We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Cyflyrau Meddygol a Thriniaethau

Cyflyrau Meddygol a Thriniaethau

•       Cael gwybodaeth syml ac ymarferol am eich cyflwr meddygol, triniaethau ac archwiliadau
•       Dysgu am yr arwyddion a'r symptomau, yr achosion, y triniaethau a'r ffordd orau o atal heintiau a chyflyrau meddygol penodol.
•       Gwybod pryd i weld eich meddyg teulu neu arbenigwr.


Cliciwch ar y ddolen i 'Dewisiadau'r GIG' i weld y rhestr o gyflyrau meddygol a thriniaethau:

Cyflyrau Meddygol Dewisiadau'r GIG

 

Diweddarwyd y dudalen: 26/02/2018 12:04:57