We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Gweithgarwch Corfforol

[macroErrorLoadingPartialView]

Gwnewch y gorau o Sir Gaerfyrddin

Rydym yn ffodus i fyw mewn sir sy'n llawn cefn gwlad ac arfordiroedd hardd. Beth am fynd allan i redeg, cerdded neu feicio a gwneud y gorau o'r hyn sydd gan y sir i'w gynnig? Dyma rai o'r lleoedd gwych i ymweld â nhw yn Sir Gaerfyrddin:

  • Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
  • Parc Gwledig Pen-bre
  • Parc Arfordirol y Mileniwm
  • Castell Carreg Cennen
  • Cartref Dylan Thomas
  • Castell Llansteffan
  • Castell Cydweli
  • Llyn y Fan Fach
  • Parc Gwledig Llyn Llech Owain

 

Darganfod Sir Gâr

Darganfod Sir Gâr

Mae gan Darganfod Sir Gâr hefyd ganllawiau gwych ynghylch y lleoedd gorau i gerdded ac archwilio felly beth am roi cip arnynt!

[macroErrorLoadingPartialView]

Diweddarwyd y dudalen: 18/06/2020 12:17:24