We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Hyrwyddwyr Iechyd A Llesiant

Diben y Cynllun Hyrwyddwr Iechyd a Llesiant yw cefnogi gweithwyr Cyngor Sir Caerfyrddin o ran eich hiechyd a'u llesiant.

Ein ond yw recriwtio Hyrwyddwyr ledled yr awdurdod i annog, ysbrydoli a chefnogi eich cydweithwyr i wella eu hiechyd a'u llesiant.

Ar hyn o bryd mae dros 60 o Hyrwyddwyr Iechyd a Llesiant ar draws y sefydliad.

[macroErrorLoadingPartialView]
Ymunwch fel Hyrwyddwr

[macroErrorLoadingPartialView]
[macroErrorLoadingPartialView]
[macroErrorLoadingPartialView]
[macroErrorLoadingPartialView]

Diweddarwyd y dudalen: 16/04/2020 07:57:05