We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

 phwy y dylid cysylltu

Gallwn roi cyngor ac arweiniad a chefnogaeth i chi gyda'r canlynol:

  • Rheoli cyfeiriaduron hafan, mannau a rennir.
  • Rheoli negeseuon ebost.
  • Datblygu a chynnal Cynllun Ffeiliau’r Cyngor.
  • Rheoli caniatâd o ran mynediad i Gynllun Ffeiliau’r Cyngor.
  • Wella’r ffordd y caiff ffeiliau cyfryngau eu rheoli.
  • Darparu cyngor ac arweiniad ar gadw data electronig.
  • Darparu adroddiadau rheoli data.
  • Glanhau ffolderi personol ebost.
  • Darparu cyngor ac arweiniad ar wneud yn fawr o bwysau tystiolaethol data electronig.

Cysylltwch â’ch gweinyddwr data adrannol os oes angen cymorth i symud eich data i'r CFP neu os ydych am newid aelodau’r grŵp caniatâd. 

Adran Contacts
Prif Weithredwr Nia N Thomas, Nicola Williams, Lesley Rees
Rheoli Pobl Ruth Rees, Colleen Evans
Cynllunio Emily Dent, Nia Tomasson
Adnoddau Hayley John, Karen Mansel, Philippa Jones, Sian James, Gareth Smith
Hamdden Richard Stradling,  Daniel Alliston, Terry Wells, Gavin H Evans, Kathryn Campbell, Lindsey Roberts, Rhian Wyn Thomas, Christine A March, Stephen Oliver, Andrew Jenkins, Kelly Shefford.
Amgylchedd Phillip D Thomas, Vaughan Evans, Helen Hector, Jason G Jones
Cymunedau (H & PP Nicola Samuel
Cymunedau (Gofal Cymdeithasol) Lianne Jones
Addysg Nicola Hoare, Yvonne Cole
Gwasanaethau Plant Julie Hall, Sharon L James

Diweddarwyd y dudalen: 12/06/2017 11:34:37