We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Bwrdd y Rhaglen

Mae'r bwrdd y rhaglen cwrdd bob yn ail fis ac mae'n gyfrifol am ddarparu cyfeiriad strategol, cytuno ar raglen waith, monitro cynnydd a chanlyniadau prosiectau, a nodi a goresgyn rhwystrau i newid.

 • Wendy Walters: Prif Weithredwr (Cadeirydd)
 • Paul Thomas: Arweinydd Strategol TIC / Adran Yr Prif Weithredwr
 • Ainsley Williams: Adran Yr Amgylchedd
 • Aeron Rees: Adran Addysg a Phlant
 • Jonathan Morgan: Adran Cymunedau
 • Chris Moore: Adran Adnoddau Corfforaethol
 • Avril Bracey: Cadeirydd y Grŵp Penaethiaid Gwasanaeth
 • Noelwyn Daniel: Pennaeth TG a Pholisi
 • Alison Wood: Rheolwr Gwasanaethau Pobl
 • Deina Hockenhull: Rheolwraig Marchnata a’r Cyfryngau
 • Jon Owen: Rheolwr y Rhaglen TIC
 • Bernadette Dolan: Uwch Swyddog TIC
 • Simon John Williams: Swyddog TIC
 • Linda J Thomas: Swyddog TIC
 • Mark Howard: Rheolwr Prosiect TIC
 • Allan Carter: Uwch Reolwr Ysgolion TIC

Mae'r Dirprwy Arweinydd, Cynghorydd Mair Stephens; Rheolwr Busnes y Cyngor, T.I.C., Adnoddau Dynol, Rheoli Perfformiad, Archwilio Cymru, Hyfforddiant, T.G.Ch, a Cynllunio strategol; hefyd yn cael ei gwahodd i gyfarfodydd Bwrdd y Rhaglen TIC.

Diweddarwyd y dudalen: 22/06/2021 14:05:22