We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Bwrdd y Rhaglen

Mae'r bwrdd y rhaglen cwrdd bob yn ail fis ac mae'n gyfrifol am ddarparu cyfeiriad strategol, cytuno ar raglen waith, monitro cynnydd a chanlyniadau prosiectau, a nodi a goresgyn rhwystrau i newid.

 • Wendy Walters: Prif Weithredwr (Cadeirydd)
 • Paul Thomas: Arweinydd Strategol TIC 
 • Steve Pilliner: Adran Yr Amgylchedd
 • Gareth Morgans: Adran Addysg a Phlant
 • Jonathan Morgan: Adran Cymunedau
 • Chris Moore: Adran Adnoddau Corfforaethol
 • Llinos Quelch: Cadeirydd y Grŵp Penaethiaid Gwasanaeth
 • Noelwyn Daniel: Pennaeth TG
 • Alison Wood: Rheolwraig Adnoddau Dynol
 • Deina Hockenhull: Rheolwraig Marchnata a’r Cyfryngau
 • Jon Owen: Rheolwr y Rhaglen TIC
 • Bernadette Dolan: Uwch Swyddog TIC

Mae'r Dirprwy Arweinydd, Cynghorydd Mair Stephens; Rheolwr Busnes y Cyngor, T.I.C., Adnoddau Dynol, Rheoli Perfformiad, Archwilio Cymru, Hyfforddiant, T.G.Ch, a Cynllunio strategol; hefyd yn cael ei gwahodd i gyfarfodydd Bwrdd y Rhaglen TIC.

Diweddarwyd y dudalen: 10/07/2019 11:32:23