We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

8 Heol Spilman

Ystafell: Ystafell Cyfarfodydd 2 (Cynllunio)

Rhif yr Ystafell: 5 Capasiti: 10

Cyfleusterau:

  • Pwynt rhwydwaith

Te / Coffi: Nac oes

Arlwyo:

Dim

Mynediad i bobl anabl:

  • Oes

Parcio:

Bydd angen ichi gwblhau ffurflen gais am le parcio os bydd arnoch angen parcio yn 3 Heol Spilman.  San Pedr a Heol Ioan yw'r meysydd parcio cyhoeddus agosaf.  Mae gan 3 Heol Spilman gyfanswm o 75 lle parcio gyda 2 le parcio anabl.

Sut i archebu:

Gallwch weld beth sydd ar gael a gwneud cais am yr ystafell hon drwy ddefnyddio’r calendr ar Outlook. Os ydych yn ansicr ynghylch y broses archebu, dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

Enw ar Outlook:

Meeting Room 8 Spilman Street Ground Floor Meeting Room

Diweddarwyd y dudalen: 24/02/2016 14:00:04