We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Canolfan Addysg Caerfyrddin

Ystafell: Neuadd

Rhif yr Ystafell: amh Capasiti: 200

Cyfleusterau:

  • Uwchdaflunydd
  • Siart troi

Te / Coffi: Nac oes

Arlwyo:

Dim

Mynediad i bobl anabl:

  • Ramp wrth y fynedfa

Parcio:

Mae 15 o leoedd parcio gydag un 1 lle parcio i bobl anabl.

Sut i archebu:

Gallwch weld beth sydd ar gael a gwneud cais am yr ystafell hon drwy ddefnyddio’r calendr ar Outlook. Os ydych yn ansicr ynghylch y broses archebu, dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

Enw ar Outlook:

Meeting Room Carmarthen Education Centre Hall

Ystafell: Ystafell 1

Rhif yr Ystafell: amh Capasiti: 20

Cyfleusterau:

  • Uwchdaflunydd
  • Bwrdd gwyn rhyngweithiol

Te / Coffi: Nac oes

Arlwyo:

Dim

Mynediad i bobl anabl:

  • Ramp wrth y fynedfa

Parcio:

Mae 15 o leoedd parcio gydag un 1 lle parcio i bobl anabl.

Sut i archebu:

Gallwch weld beth sydd ar gael a gwneud cais am yr ystafell hon drwy ddefnyddio’r calendr ar Outlook. Os ydych yn ansicr ynghylch y broses archebu, dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

Enw ar Outlook:

Meeting Room Carmarthen Education Centre Blue Room

Ystafell: Ystafell 2

Rhif yr Ystafell: amh Capasiti: 20

Cyfleusterau:

  • Uwchdaflunydd
  • Bwrdd gwyn rhyngweithiol

Te / Coffi: Nac oes

Arlwyo:

Dim

Mynediad i bobl anabl:

  • Ramp wrth y fynedfa

Parcio:

Mae 15 o leoedd parcio gydag un 1 lle parcio i bobl anabl.

Sut i archebu:

Gallwch weld beth sydd ar gael a gwneud cais am yr ystafell hon drwy ddefnyddio’r calendr ar Outlook. Os ydych yn ansicr ynghylch y broses archebu, dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

Enw ar Outlook:

Meeting Room Carmarthen Education Centre Yellow Room

 

Diweddarwyd y dudalen: 24/02/2016 13:39:45