We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Canolfan Datblygu Gwledig

Ystafell: Ystafell Cyfarfodydd Fawr

Rhif yr Ystafell: amh Capasiti: 10

Cyfleusterau:

  • Pwynt rhwydwaith
  • Uwchdaflunydd sefydlog
  • Sgrin Taflunydd â Llaw
  • Siartiau troi a phapur x 2

Te / Coffi: Nac oes

Arlwyo:

Dim

Mynediad i bobl anabl:

  • Oes

Parcio:

Mae 40+ o leoedd parcio ar gael gyda 6 lle parcio i bobl anabl. Hefyd mae maes parcio Parcio a Theithio tua 50 metr ar hyd Heol Llysonnen.

Sut i archebu:

Gallwch weld beth sydd ar gael a gwneud cais am yr ystafell hon drwy ddefnyddio’r calendr ar Outlook. Os ydych yn ansicr ynghylch y broses archebu, dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

Enw ar Outlook:

Meeting Room Nant Y Ci Large Meeting Room

Ystafell: Ystafell Cyfarfodydd Fach

Rhif yr Ystafell: amh Capasiti: 6

Cyfleusterau:

  • Dim

Te / Coffi: Nac oes

Arlwyo:

Dim

Mynediad i bobl anabl:

  • Oes

Parcio:

Mae 40+ o leoedd parcio ar gael gyda 6 lle parcio i bobl anabl. Hefyd mae maes parcio Parcio a Theithio tua 50 metr ar hyd Heol Llysonnen.

Sut i archebu:

Gallwch weld beth sydd ar gael a gwneud cais am yr ystafell hon drwy ddefnyddio’r calendr ar Outlook. Os ydych yn ansicr ynghylch y broses archebu, dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

Enw ar Outlook:

Meeting Room Nant Y Ci Small Meeting Room

Diweddarwyd y dudalen: 24/02/2016 13:58:05