We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Neuadd y Sir

Ystafell: Y Siambr

Rhif yr Ystafell: Capasiti: 100

Cyfleusterau:

  • Pwynt rhwydwaith
  • Uwchdaflunydd/Sgrin*

Os ydych yn gwneud cyflwyniad PowerPoint bydd angen ichi ddarparu eich cyfrifiadur côl eich hunan.

Te / Coffi: Nac oes

Arlwyo:

Dim

Mynediad i bobl anabl:

  • Mynediad ochr gwastad

Parcio:

Fel arfer nid oes lleoedd parcio ar gael yn Neuadd y Sir. San Pedr a Heol Ioan yw’r meysydd parcio cyhoeddus agosaf.

Sut i archebu:

Dylai pob cais am archebu lle gael ei wneud drwy gysylltu'n uniongyrchol ag Uned y Gwasanaethau Democrataidd. Rhoddir blaenoriaeth i ofynion y Cyngor, y Bwrdd Gweithredol a'r TRhC.

Ystafell: Ystafell Gynadledda Adnoddau

Rhif yr Ystafell: G13 Capasiti: 10

Cyfleusterau:

  • Dim

Te / Coffi: Nac oes

Arlwyo:

Dim

Mynediad i bobl anabl:

Mynediad ochr gwastad

Parcio:

Bydd angen ichi lenwi ffurflen gais am barcio os bydd arnoch angen parcio yn Neuadd y Sir. Meysydd parcio San Pedr a Heol Ioan yw'r meysydd parcio cyhoeddus agosaf. Mae cyfanswm o 120 o leoedd parcio gyda 2 le parcio i bobl anabl ym maes parcio Neuadd y Sir.

Sut i archebu:

Gallwch weld beth sydd ar gael a gwneud cais am yr ystafell hon drwy ddefnyddio’r calendr ar Outlook. Os ydych yn ansicr ynghylch y broses archebu, dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

Enw ar Outlook:

Meeting Room County Hall Ground Floor Resources Meeting Room

Diweddarwyd y dudalen: 24/02/2016 11:02:06