We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Parc Dewi Sant

Ystafell: Adeilad 2 Ystafell Cyfarfodydd 2

Rhif yr Ystafell: 0/033 Capasiti: 16

Cyfleusterau:

 • Pwyntiau Rhyngrwyd - G1/33; G1/31; G1/29
 • Teledu
 • Chwaraeydd DVD
 • Offer Fideo-gynadledda
 • Sgrin Uwchdaflunydd Fawr
 • Taflunydd wedi'i osod yn y nenfwd
 • Siart Troi
 • Seinyddion wedi'u gosod yn y nenfwd
 • 7 pwynt soced trydan dwbl
 • System aerdymheru

Te / Coffi: Nac oes

Arlwyo:

Nac oes

Mynediad i bobl anabl:

 • Oes

Parcio:

Mae 100+ o leoedd parcio ar gael ar draws y safle, nid oes angen archebu lle ymlaen llaw. Mae 6 lle parcio i bobl anabl ger Adeilad 2.

Sut i archebu:

Gallwch weld beth sydd ar gael a gwneud cais am yr ystafell hon drwy ddefnyddio’r calendr ar Outlook. Os ydych yn ansicr ynghylch y broses archebu, dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

Enw ar Outlook:

Meeting Room Parc Dewi Sant Building 2 Meeting Room 2

Ystafell: Adeilad 2 Ystafell Cyfarfodydd 3

Rhif yr Ystafell: 0/026 Capasiti: 16

Cyfleusterau:

 • Pwyntiau Rhyngrwyd - G1/39; G1/37; G1/35
 • Teledu
 • Fideo
 • Sgrin ar gyfer taflunydd
 • Siart Troi
 • 6 phwynt soced trydan dwbl

Te / Coffi: Nac oes

Arlwyo:

Nac oes

Mynediad i bobl anabl:

 • Oes

Parcio:

Mae 100+ o leoedd parcio ar gael ar draws y safle, nid oes angen archebu lle ymlaen llaw. Mae 6 lle parcio i bobl anabl ger Adeilad 2.

Sut i archebu:

Gallwch weld beth sydd ar gael a gwneud cais am yr ystafell hon drwy ddefnyddio’r calendr ar Outlook. Os ydych yn ansicr ynghylch y broses archebu, dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

Enw ar Outlook:

Meeting Room Parc Dewi Sant Building 2 Meeting Room 3

Ystafell: Adeilad 2 Ystafell Cyfarfodydd 4

Rhif yr Ystafell: n/a Capasiti: 8

Cyfleusterau:

 • Pwyntiau Rhyngrwyd - G1/17; G1/19
 • 9 pwynt soced trydan dwbl
 • Siart Troi

Te / Coffi: Nac oes

Arlwyo:

Nac oes

Mynediad i bobl anabl:

 • Oes

Parcio:

Mae 100+ o leoedd parcio ar gael ar draws y safle, nid oes angen archebu lle ymlaen llaw. Mae 6 lle parcio i bobl anabl ger Adeilad 2.

Sut i archebu:

Mae Caffi Blas Myrddin yn Adeilad 2 ar agor ar gyfer te/coffi a lluniaeth ysgafn yn ogystal â chinio rhwng 12 a 2pm. Mae'r caffi'n cau am 2:30pm.

Enw ar Outlook:

Meeting Room Parc Dewi Sant Building 2 Meeting Room 4

Ystafell: Adeilad 2 Ystafell Cyfarfodydd 5

Rhif yr Ystafell: 1/041 Capasiti: 30

Cyfleusterau:

 • Pwyntiau Rhyngrwyd - F2/71; F2/72
 • Cebl Rhyngrwyd
 • Cebl Estyn
 • 20 pwynt soced trydan dwbl
 • Sgrin ar gyfer taflunydd
 • Bwrdd Gwyn
 • Siart Troi
 • System Aerdymheru

Te / Coffi: Nac oes

Arlwyo:

Nac oes

Mynediad i bobl anabl:

 • Nac oes

Parcio:

Mae 100+ o leoedd parcio ar gael ar draws y safle, nid oes angen archebu lle ymlaen llaw. Mae 6 lle parcio i bobl anabl ger Adeilad 2.

Sut i archebu:

Gallwch weld beth sydd ar gael a gwneud cais am yr ystafell hon drwy ddefnyddio’r calendr ar Outlook. Os ydych yn ansicr ynghylch y broses archebu, dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

Enw ar Outlook:

Meeting Room Parc Dewi Sant Building 2 Meeting Room 5

Ystafell: Adeilad 2 Ystafell Cyfarfodydd 6

Rhif yr Ystafell: 1/035 Capasiti: 24

Cyfleusterau:

 • Pwyntiau Rhyngrwyd - F2/63; F2/64
 • Sgrin ar gyfer taflunydd
 • Siart Troi
 • 13 pwynt soced trydan dwbl

Te / Coffi: Nac oes

Arlwyo:

Nac oes

Mynediad i bobl anabl:

 • Nac oes

Parcio:

Mae 100+ o leoedd parcio ar gael ar draws y safle, nid oes angen archebu lle ymlaen llaw. Mae 6 lle parcio i bobl anabl ger Adeilad 2.

Sut i archebu:

Gallwch weld beth sydd ar gael a gwneud cais am yr ystafell hon drwy ddefnyddio’r calendr ar Outlook. Os ydych yn ansicr ynghylch y broses archebu, dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

Enw ar Outlook:

Meeting Room Parc Dewi Sant Building 2 Meeting Room 6

Ystafell: Adeilad 2 Ystafell Cyfarfodydd 7

Rhif yr Ystafell: n/a Capasiti: 10

Cyfleusterau:

 • Siart Troi
 • Sgrin Wen
 • Cysylltiad Di-wifr
 • Pwyntiau Rhyngrwyd

Te / Coffi: Nac oes

Arlwyo:

Nac oes

Mynediad i bobl anabl:

 • Nac oes

Parcio:

Mae 100+ o leoedd parcio ar gael ar draws y safle, nid oes angen archebu lle ymlaen llaw. Mae 6 lle parcio i bobl anabl ger Adeilad 2.

Sut i archebu:

Gallwch weld beth sydd ar gael a gwneud cais am yr ystafell hon drwy ddefnyddio’r calendr ar Outlook. Os ydych yn ansicr ynghylch y broses archebu, dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

Enw ar Outlook:

Meeting Room Parc Dewi Sant Building 2 Meeting Room 7

Ystafell: Adeilad 2 Ystafell Cyfarfodydd 8

Rhif yr Ystafell: Capasiti: 4-8

Cyfleusterau:

 • Pwyntiau Rhwydwaith
 • 2 Weithfan

Te / Coffi: Nac oes

Arlwyo:

Nac oes

Mynediad i bobl anabl:

 • Oes

Parcio:

Mae 100+ o leoedd parcio ar gael ar draws y safle, nid oes angen archebu lle ymlaen llaw. Mae 6 lle parcio i bobl anabl ger Adeilad 2.

Sut i archebu:

Gallwch weld beth sydd ar gael a gwneud cais am yr ystafell hon drwy ddefnyddio’r calendr ar Outlook. Os ydych yn ansicr ynghylch y broses archebu, dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

Enw ar Outlook:

Meeting Room Parc Dewi Sant Building 2 Meeting Room 8

Ystafell: Adeilad 8 Ystafell Hyfforddiant TG

Rhif yr Ystafell: 0/055 Capasiti: 9

Cyfleusterau:

 • Ystafell Gyfrifiaduron x 9
 • Taflunydd
 • Sgrin
 • Bwrdd gwyn

Te / Coffi: Nac oes - Dewch â'ch coffi a'ch te eich hunain, gellir darparu fflasg o ddŵr twym ar gais.

Arlwyo:

Nac oes

Mynediad i bobl anabl:

 • Oes

Parcio:

Mae 100+ o leoedd parcio ar gael ar draws y safle, nid oes angen archebu lle ymlaen llaw. Mae 3 lle parcio i bobl anabl ger Adeilad 8.

Sut i archebu:

Gallwch weld beth sydd ar gael a gwneud cais am yr ystafell hon drwy ddefnyddio’r calendr ar Outlook. Os ydych yn ansicr ynghylch y broses archebu, dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

Enw ar Outlook:

Meeting Room Parc Dewi Sant Building 8 IT Training Suite

Ystafell: Adeilad 8 Ystafell Cyfarfodydd

Rhif yr Ystafell: 0/065 Capasiti: 6

Cyfleusterau:

 • Pwynt Rhwydwaith

Te / Coffi: Nac oes - Dewch â'ch coffi a'ch te eich hunain, gellir darparu fflasg o ddŵr twym ar gais.

Arlwyo:

Nac oes

Mynediad i bobl anabl:

 • Oes

Parcio:

Mae 100+ o leoedd parcio ar gael ar draws y safle, nid oes angen archebu lle ymlaen llaw. Mae 3 lle parcio i bobl anabl ger Adeilad 8.

Sut i archebu:

Gallwch weld beth sydd ar gael a gwneud cais am yr ystafell hon drwy ddefnyddio’r calendr ar Outlook. Os ydych yn ansicr ynghylch y broses archebu, dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

Enw ar Outlook:

Meeting Room Parc Dewi Sant Building 8 Meeting Room

Ystafell: Adeilad 8 Ystafell Cyfarfodydd 2

Rhif yr Ystafell: 0/003 Capasiti: 4

Cyfleusterau:

 • Pwynt Rhwydwaith

Te / Coffi: Nac oes - Dewch â'ch coffi a'ch te eich hunain, gellir darparu fflasg o ddŵr twym ar gais.

Arlwyo:

Nac oes

Mynediad i bobl anabl:

 • Oes

Parcio:

Mae 100+ o leoedd parcio ar gael ar draws y safle, nid oes angen archebu lle ymlaen llaw. Mae 3 lle parcio i bobl anabl ger Adeilad 8.

Sut i archebu:

Gallwch weld beth sydd ar gael a gwneud cais am yr ystafell hon drwy ddefnyddio’r calendr ar Outlook. Os ydych yn ansicr ynghylch y broses archebu, dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

Enw ar Outlook:

Meeting Room Parc Dewi Sant Building 8 Meeting Room 2

Ystafell: Adeilad 8 Lolfa Haul y Dwyrain

Rhif yr Ystafell: 0/041 Capasiti: 12

Cyfleusterau:

 • Pwynt Rhwydwaith

Te / Coffi: Nac oes - Dewch â'ch coffi a'ch te eich hunain, gellir darparu fflasg o ddŵr twym ar gais.

Arlwyo:

Nac oes

Mynediad i bobl anabl:

 • Oes

Parcio:

Mae 100+ o leoedd parcio ar gael ar draws y safle, nid oes angen archebu lle ymlaen llaw. Mae 3 lle parcio i bobl anabl ger Adeilad 8.

Sut i archebu:

Gallwch weld beth sydd ar gael a gwneud cais am yr ystafell hon drwy ddefnyddio’r calendr ar Outlook. Os ydych yn ansicr ynghylch y broses archebu, dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

Enw ar Outlook:

Meeting Room Parc Dewi Sant Building 8 Conservatory East

Ystafell: Adeilad 8 Lolfa Haul y Gorllewin

Rhif yr Ystafell: 0/085 Capasiti: 12

Cyfleusterau:

 • Pwynt Rhwydwaith
 • Uwchdaflunydd

Te / Coffi: Nac oes - Dewch â'ch coffi a'ch te eich hunain, gellir darparu fflasg o ddŵr twym ar gais.

Arlwyo:

Nac oes

Mynediad i bobl anabl:

 • Oes

Parcio:

Mae 100+ o leoedd parcio ar gael ar draws y safle, nid oes angen archebu lle ymlaen llaw. Mae 3 lle parcio i bobl anabl ger Adeilad 8.

Sut i archebu:

Gallwch weld beth sydd ar gael a gwneud cais am yr ystafell hon drwy ddefnyddio’r calendr ar Outlook. Os ydych yn ansicr ynghylch y broses archebu, dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

Enw ar Outlook:

Meeting Room Parc Dewi Sant Building 8 Conservatory West

Diweddarwyd y dudalen: 21/06/2016 10:15:37