We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Parc Myrddin

Ystafell: Bloc 1, Ystafell Cyfardfodydd 1

Rhif yr Ystafell: 1/004 Capasiti: Hyd at 15

Cyfleusterau:

 • Pwynt rhwydwaith
 • Sgrin Taflunydd (fe'ch cynghorir i archebu)

Te / Coffi: Oes (codir tâl amdano)

Arlwyo:

Te/Coffi: £10 neu £1.50 fesul mynychwr, p'un bynnag yw'r mwyaf.

Tegell a microdon ar gael yn y gegin staff

Mynediad i bobl anabl:

 • Lifft i'r Llawr Cyntaf

Parcio:

Mae maes parcio a reolir â rhwystr gyda 100 o lefydd parcio a 3 lle parcio i bobl anabl. Fodd bynnag, dim ond hyn a hyn o lefydd sydd i gael. Os ydych yn trefnu cyfarfod sy’n cynnwys partneriaid allanol neu staff sydd heb fod yn gweithio ar y safle, argymhellir eich bod yn hyrwyddo'r defnydd o feysydd parcio cyhoeddus San Pedr a Heol Ioan sydd gerllaw.

Sut i archebu:

Gallwch weld beth sydd ar gael a gwneud cais am yr ystafell hon drwy ddefnyddio’r calendr ar Outlook. Os ydych yn ansicr ynghylch y broses archebu, dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

Enw ar Outlook:

Meeting Room Parc Myrddin Block 1 Meeting Room 1

Ystafell: Bloc 1, Ystafell Cyfarfodydd 2

Rhif yr Ystafell: Amh Capasiti: 8-10

Cyfleusterau:

 • Bwrdd gwyn
 • Ffôn
 • Pwynt rhwydwaith

Te / Coffi: Nac oes

Arlwyo:

Dim

Mynediad i bobl anabl:

 • Oes

Parcio:

Mae maes parcio a reolir â rhwystr gyda 100 o lefydd parcio a 3 lle parcio i bobl anabl. Fodd bynnag, dim ond hyn a hyn o lefydd sydd i gael. Os ydych yn trefnu cyfarfod sy’n cynnwys partneriaid allanol neu staff sydd heb fod yn gweithio ar y safle, argymhellir eich bod yn hyrwyddo'r defnydd o feysydd parcio cyhoeddus San Pedr a Heol Ioan sydd gerllaw.

Sut i archebu:

Gallwch weld beth sydd ar gael a gwneud cais am yr ystafell hon drwy ddefnyddio’r calendr ar Outlook. Os ydych yn ansicr ynghylch y broses archebu, dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

Enw ar Outlook:

Meeting Room Parc Myrddin Block 1 Meeting Room 2

Ystafell: Bloc 1, Ystafell Cyfarfodydd 5

Rhif yr Ystafell: Amh Capasiti: 4-5

Cyfleusterau:

 • Pwynt rhwydwaith

Te / Coffi: Nac oes

Arlwyo:

Dim

Mynediad i bobl anabl:

 • Oes

Parcio:

Mae maes parcio a reolir â rhwystr gyda 100 o lefydd parcio a 3 lle parcio i bobl anabl. Fodd bynnag, dim ond hyn a hyn o lefydd sydd i gael. Os ydych yn trefnu cyfarfod sy’n cynnwys partneriaid allanol neu staff sydd heb fod yn gweithio ar y safle, argymhellir eich bod yn hyrwyddo'r defnydd o feysydd parcio cyhoeddus San Pedr a Heol Ioan sydd gerllaw.

Sut i archebu:

Gallwch weld beth sydd ar gael a gwneud cais am yr ystafell hon drwy ddefnyddio’r calendr ar Outlook. Os ydych yn ansicr ynghylch y broses archebu, dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

Enw ar Outlook:

Meeting Room Parc Myrddin Block 1 Meeting Room 5

Ystafell: Bloc 1, Ystafell gyfweld 3

Rhif yr Ystafell: Amh Capasiti: 3

Cyfleusterau:

 • Ffôn
 • Pwynt rhwydwaith

Te / Coffi: Nac oes

Arlwyo:

Dim

Mynediad i bobl anabl:

 • Oes

Parcio:

Mae maes parcio a reolir â rhwystr gyda 100 o lefydd parcio a 3 lle parcio i bobl anabl. Fodd bynnag, dim ond hyn a hyn o lefydd sydd i gael. Os ydych yn trefnu cyfarfod sy’n cynnwys partneriaid allanol neu staff sydd heb fod yn gweithio ar y safle, argymhellir eich bod yn hyrwyddo'r defnydd o feysydd parcio cyhoeddus San Pedr a Heol Ioan sydd gerllaw.

Sut i archebu:

Gallwch weld beth sydd ar gael a gwneud cais am yr ystafell hon drwy ddefnyddio’r calendr ar Outlook. Os ydych yn ansicr ynghylch y broses archebu, dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

Enw ar Outlook:

Meeting Room Parc Myrddin Block 1 Interview Room 3

Ystafell: Bloc 4, Ystafell Cyfarfodydd 1

Rhif yr Ystafell: 4/120 Capasiti: 8

Cyfleusterau:

 • Pwyntiau rhwydwaith
 • Cyfrifiadur 
 • Ffôn cynhadledd

     

Te / Coffi: Oes (codir tâl amdano)

Arlwyo:

Te/Coffi: £10 neu £1.50 fesul mynychwr, p'un bynnag yw'r mwyaf.

Mynediad i bobl anabl:

 • Oes

Parcio:

Mae maes parcio a reolir â rhwystr gyda 100 o lefydd parcio a 3 lle parcio i bobl anabl. Fodd bynnag, dim ond hyn a hyn o lefydd sydd i gael. Os ydych yn trefnu cyfarfod sy’n cynnwys partneriaid allanol neu staff sydd heb fod yn gweithio ar y safle, argymhellir eich bod yn hyrwyddo'r defnydd o feysydd parcio cyhoeddus San Pedr a Heol Ioan sydd gerllaw.

Sut i archebu:

Gallwch weld beth sydd ar gael a gwneud cais am yr ystafell hon drwy ddefnyddio’r calendr ar Outlook. Os ydych yn ansicr ynghylch y broses archebu, dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

NB: Mae'r cofrestryddion etholiadol yn cael y prif ddefnydd.

Enw ar Outlook:

Meeting Room Parc Myrddin Block 4 Meeting Room 1

Ystafell: Bloc 5, Ystafell Cyfarfodydd 1

Rhif yr Ystafell: 502 Capasiti: 24

Cyfleusterau:

 • Pwynt Rhwydwaith
 • Ffôn

Te / Coffi: Oes (codir tâl amdano)

Arlwyo:

Te/Coffi: £10 neu £1.50 fesul mynychwr, p'un bynnag yw'r mwyaf.

Mynediad i bobl anabl:

 • Nac oes

Parcio:

Mae maes parcio a reolir â rhwystr gyda 100 o lefydd parcio a 3 lle parcio i bobl anabl. Fodd bynnag, dim ond hyn a hyn o lefydd sydd i gael. Os ydych yn trefnu cyfarfod sy’n cynnwys partneriaid allanol neu staff sydd heb fod yn gweithio ar y safle, argymhellir eich bod yn hyrwyddo'r defnydd o feysydd parcio cyhoeddus San Pedr a Heol Ioan sydd gerllaw.

Sut i archebu:

Gallwch weld beth sydd ar gael a gwneud cais am yr ystafell hon drwy ddefnyddio’r calendr ar Outlook. Os ydych yn ansicr ynghylch y broses archebu, dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

Enw ar Outlook:

Meeting Room Parc Myrddin Block 5 Meeting Room 1

Ystafell: Bloc 6, Ystafell Cyfarfodydd 1

Rhif yr Ystafell: 6/113 Capasiti: 14

Cyfleusterau:

 • Dim
 •  

Te / Coffi: Nac oes

Arlwyo:

Dim

Mynediad i bobl anabl:

 • Nac oes

Parcio:

Mae maes parcio a reolir â rhwystr gyda 100 o lefydd parcio a 3 lle parcio i bobl anabl. Fodd bynnag, dim ond hyn a hyn o lefydd sydd i gael. Os ydych yn trefnu cyfarfod sy’n cynnwys partneriaid allanol neu staff sydd heb fod yn gweithio ar y safle, argymhellir eich bod yn hyrwyddo'r defnydd o feysydd parcio cyhoeddus San Pedr a Heol Ioan sydd gerllaw.

Sut i archebu:

Gallwch weld beth sydd ar gael a gwneud cais am yr ystafell hon drwy ddefnyddio’r calendr ar Outlook. Os ydych yn ansicr ynghylch y broses archebu, dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

Enw ar Outlook:

Meeting Room Parc Myrddin Block 6 Meeting Room 1

 

Diweddarwyd y dudalen: 24/02/2016 11:02:07