We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Y Neuadd Ddinesig

Ystafell: Neuadd

Rhif yr Ystafell: amh Capasiti: 200 ar eu traed - 180 yn eistedd

Cyfleusterau:

  • System lwyfan lawn o ran sain a goleuadau
  • Pwynt taflunydd a phwynt rhwydwaith

Te / Coffi: Nac oes

Arlwyo:

Mae gwasanaeth arlwyo ar gael i'r sawl sy'n gofyn amdano.

Mynediad i bobl anabl:

  • Oes - yn wastad

Parcio:

Nid oes lleoedd parcio ar y safle ond mae maes parcio cyhoeddus gerllaw.

Sut i archebu:

Archebwch yn uniongyrchol drwy ffonio 01558 822001

  • 1-3 awr: £20 yr awr (rhaid talu am o leiaf 2 awr)
  • 4-6 awr: £17 yr awr
  • 7-12 awr: £16 yr awr
  • 12+ i'w drafod

Ystafell: Yr Oriel

Rhif yr Ystafell: amh Capasiti: 25

Cyfleusterau:

  • Dim

Te / Coffi: Oes - dewch â'ch te/coffi eich hunan

Arlwyo:

Mae gwasanaeth arlwyo ar gael i'r sawl sy'n gofyn amdano.

Mynediad i bobl anabl:

  • Nac oes

Parcio:

Nid oes lleoedd parcio ar y safle ond mae maes parcio cyhoeddus gerllaw.

Sut i archebu:

Archebwch yn uniongyrchol drwy ffonio 01558 822001

  • £10 yr awr (defnydd corfforaethol)

Diweddarwyd y dudalen: 15/06/2016 09:02:06