We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Y Neuadd Ddinesig

Ystafell: Neuadd

Rhif yr Ystafell: amh Capasiti: 200 ar eu traed - 180 yn eistedd

Cyfleusterau:

  • System lwyfan lawn o ran sain a goleuadau
  • Pwynt taflunydd a phwynt rhwydwaith

Te / Coffi: Nac oes

Arlwyo:

Mae gwasanaeth arlwyo ar gael i'r sawl sy'n gofyn amdano.

Mynediad i bobl anabl:

  • Oes - yn wastad

Parcio:

Nid oes lleoedd parcio ar y safle ond mae maes parcio cyhoeddus gerllaw.

Sut i archebu:

Archebwch yn uniongyrchol drwy ffonio 01558 822001

  • 1-3 awr: £20 yr awr (rhaid talu am o leiaf 2 awr)
  • 4-6 awr: £17 yr awr
  • 7-12 awr: £16 yr awr
  • 12+ i'w drafod

Ystafell: Yr Oriel

Rhif yr Ystafell: amh Capasiti: 25

Cyfleusterau:

  • Dim

Te / Coffi: Oes - dewch â'ch te/coffi eich hunan

Arlwyo:

Mae gwasanaeth arlwyo ar gael i'r sawl sy'n gofyn amdano.

Mynediad i bobl anabl:

  • Nac oes

Parcio:

Nid oes lleoedd parcio ar y safle ond mae maes parcio cyhoeddus gerllaw.

Sut i archebu:

Archebwch yn uniongyrchol drwy ffonio 01558 822001

  • £10 yr awr (defnydd corfforaethol)

Diweddarwyd y dudalen: 15/06/2016 09:02:06