We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Depo Trostre

Ystafell: Ystafell Cyfarfodydd 3

Rhif yr Ystafell: amh Capasiti: 12 - 15 (15 ar y mwyaf)

Cyfleusterau:

  • Pwynt ar gyfer uwchdaflunydd 

Te / Coffi: Nac oes

Arlwyo:

Dim

Mynediad i bobl anabl:

  • Oes

Parcio:

Mae 6 o leoedd parcio ar gael ynghyd ag 1 lle parcio i bobl anabl.

Sut i archebu:

Gallwch weld beth sydd ar gael a gwneud cais am yr ystafell hon drwy ddefnyddio’r calendr ar Outlook. Os ydych yn ansicr ynghylch y broses archebu, dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

Enw ar Outlook:

Meeting Room Trostre Depot Meeting Room 3

Diweddarwyd y dudalen: 23/05/2016 10:33:00