We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Llyfrgell Llanelli

Ystafell: Yr Athenaeum

Rhif yr Ystafell: amh Capasiti: 100

Cyfleusterau:

  • Di-wifr

Te / Coffi: Gellir darparu Te a Choffi ar gais am: £ 1 y cwpan

Arlwyo:

Amh

Mynediad i bobl anabl:

  • Oes

Parcio:

Mae maes parcio cyhoeddus yr ochr draw i'r ffordd.

Sut i archebu:

Mae rhagor o wybodaeth am archebu'r ystafell hon ar gael ar ein gwefan..

Ystafell: Fred Roberts

Rhif yr Ystafell: amh Capasiti: 15

Cyfleusterau:

  • Di-wifr 

Te / Coffi: Gellir darparu Te a Choffi ar gais am: £ 1 y cwpan

Arlwyo:

Amh

Mynediad i bobl anabl:

  • Oes

Parcio:

Mae maes parcio cyhoeddus yr ochr draw i'r ffordd.

Sut i archebu:

Mae rhagor o wybodaeth am archebu'r ystafell hon ar gael ar ein gwefan.

Diweddarwyd y dudalen: 20/05/2016 11:34:08