We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Llyfrgell Llanelli

Ystafell: Yr Athenaeum

Rhif yr Ystafell: amh Capasiti: 100

Cyfleusterau:

  • Di-wifr

Te / Coffi: Gellir darparu Te a Choffi ar gais am: £ 1 y cwpan

Arlwyo:

Amh

Mynediad i bobl anabl:

  • Oes

Parcio:

Mae maes parcio cyhoeddus yr ochr draw i'r ffordd.

Sut i archebu:

Mae rhagor o wybodaeth am archebu'r ystafell hon ar gael ar ein gwefan..

Ystafell: Fred Roberts

Rhif yr Ystafell: amh Capasiti: 15

Cyfleusterau:

  • Di-wifr 

Te / Coffi: Gellir darparu Te a Choffi ar gais am: £ 1 y cwpan

Arlwyo:

Amh

Mynediad i bobl anabl:

  • Oes

Parcio:

Mae maes parcio cyhoeddus yr ochr draw i'r ffordd.

Sut i archebu:

Mae rhagor o wybodaeth am archebu'r ystafell hon ar gael ar ein gwefan.

Diweddarwyd y dudalen: 20/05/2016 11:34:08