We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Llynnoedd Delta

Ystafell: Ystafell Cyfarfodydd 1 (Y llawr isaf)

Rhif yr Ystafell: amh Capasiti: 14

Cyfleusterau:

  • Pwynt Rhwydwaith
  • System dolen sain

Te / Coffi: Nac oes

Arlwyo:

Dim

Mynediad i bobl anabl:

  • Oes

Parcio:

Mae 31 o leoedd parcio ar gael ynghyd â 3 lle parcio i bobl anabl. Hefyd mae maes parcio gorlif y tu cefn i'r adeilad.

Sut i archebu:

Gallwch weld beth sydd ar gael a gwneud cais am yr ystafell hon drwy ddefnyddio’r calendr ar Outlook. Os ydych yn ansicr ynghylch y broses archebu, dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

Enw ar Outlook:

Meeting Room Delta Lakes Meeting Room 1

Diweddarwyd y dudalen: 23/05/2016 09:57:39