We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Rhybudd Haen 4: Cyfyngiadau Symud o hanner nos 19 Rhagfyr

Mae Cymru gyfan ar lefel rhybudd 4,, y neges genedlaethol yw aros gartref a mynd allan dim ond os yw'n hanfodol, er enghraifft, i gael gofal iechyd, siopa, i wneud ymarfer corff yn yr awyr agored, i gefnogi rhywun sy'n agored i niwed, neu at ddibenion gwaith.

Rhaid i chi weithio gartref bellach. Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, mae'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol yn aros yr un fath – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf ar Coronafeirws, ewch i’n dudalen Canllawiau Coronafeirws.

Neuadd Gwendraeth, Drefach

Ystafell: Ystafell Gyfarfod Llawr Gwaelod

Rhif yr Ystafell: amh Capasiti: Arddull cabaret - 24, arddull theatre - 40, arddull ystafell fwrdd - 12-15

Cyfleusterau:

 • Taflunydd wedi’i osod ar y nenfwd
 • Sgrîn Taflunydd
 • Wi-fi
 • Pwynt rhwydwaith Corfforaethol
 • Siart droi ar gael ar gais

Te / Coffi: Oes

Arlwyo:

Bwffe ar gael ar gais

Mynediad i bobl anabl:

 • Oes

Parcio:

2 fan parcio i'r anabl

Sut i archebu:

Gallwch weld beth sydd ar gael a gwneud cais am yr ystafell hon drwy ddefnyddio’r calendr ar Outlook. Os ydych yn ansicr ynghylch y broses archebu, dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

I gael manylion am daliadau, anfonwch e-bost i hms@sirgar.gov.uk neu ffoniwch 01267 246664.

Enw ar Outlook:

Meeting Room Neuadd y Gwendraeth – Ground Floor

Ystafell: Ystafell Gyfarfod Llawr Cyntaf

Rhif yr Ystafell: amh Capasiti: Arddull theatre - 16, arddull ystafell fwrdd - 10-12

Cyfleusterau:

 • Taflunydd a sgrîn
 • Wi-fi
 • Pwynt rhwydwaith Corfforaethol
 • Siart droi ar gael ar gais

Te / Coffi: Oes

Arlwyo:

Bwffe ar gael ar gais

Mynediad i bobl anabl:

 • Oes (Lifft i'r llawr cyntaf)

Parcio:

2 fan parcio i'r anabl

Sut i archebu:

Gallwch weld beth sydd ar gael a gwneud cais am yr ystafell hon drwy ddefnyddio’r calendr ar Outlook. Os ydych yn ansicr ynghylch y broses archebu, dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

I gael manylion am daliadau, anfonwch e-bost i hms@sirgar.gov.uk neu ffoniwch 01267 246664.

Enw ar Outlook:

Meeting Room Neuadd y Gwendraeth – 1st Floor

Ystafell: Neuadd

Rhif yr Ystafell: amh Capasiti: 450 theatre style, 120 conference style

Cyfleusterau:

 • Taflunydd a sgrîn
 • Wi-fi
 • Meicroffon
 • Sain a goleuadau (yn amodol ar dâl ychwanegol)

Te / Coffi: Oes

Arlwyo:

Bwffe ar gael ar gais

Mynediad i bobl anabl:

 • Oes

Parcio:

2 fan parcio i'r anabl

Sut i archebu:

Gallwch weld beth sydd ar gael a gwneud cais am yr ystafell hon drwy ddefnyddio’r calendr ar Outlook. Os ydych yn ansicr ynghylch y broses archebu, dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

I gael manylion am daliadau, anfonwch e-bost i hms@sirgar.gov.uk neu ffoniwch 01267 246664.

Enw ar Outlook:

Meeting Room Neuadd y Gwendraeth Hall

Diweddarwyd y dudalen: 26/10/2018 10:52:47