We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Neuadd y Dref

Ystafell: Ystafell 1 (Y Llawr Isaf)

Rhif yr Ystafell: amh Capasiti: 80 ar ffurf theatr - 24 ar gyfer cynhadledd

Cyfleusterau:

  • Pwynt Rhwydwaith
  • System dolen sain 

Te / Coffi: Nac oes

Arlwyo:

Dim

Mynediad i bobl anabl:

  • Oes – lifft allanol I’r llawr isaf

Parcio:

Mae 24 o leoedd parcio ar gael ynghyd â 2 le parcio i bobl anabl. Mae hawlenni parcio am y diwrnod ar gael yn y dderbynfa. Gellir cael mynediad i faes parcio y staff sydd gerllaw yn Nheras Coleshill drwy ddefnyddio carden adnabod CSC.

Sut i archebu:

Gallwch weld beth sydd ar gael a gwneud cais am yr ystafell hon drwy ddefnyddio’r calendr ar Outlook. Os ydych yn ansicr ynghylch y broses archebu, dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

Enw ar Outlook:

Meeting Room Llanelli Town Hall Ground Floor Room 1

Ystafell: Ystafell 3 (Y Llawr Isaf)

Rhif yr Ystafell: amh Capasiti: 12

Cyfleusterau:

  • Pwynt Rhwydwaith
  • System dolen sain

Te / Coffi: Nac oes

Arlwyo:

Dim

Mynediad i bobl anabl:

  • Oes – lifft allanol i’r llawr isaf

Parcio:

Mae 24 o leoedd parcio ar gael ynghyd â 2 le parcio i bobl anabl. Mae hawlenni parcio am y diwrnod ar gael yn y dderbynfa. Gellir cael mynediad i faes parcio y staff sydd gerllaw yn Nheras Coleshill drwy ddefnyddio carden adnabod CSC.

Sut i archebu:

Gallwch weld beth sydd ar gael a gwneud cais am yr ystafell hon drwy ddefnyddio’r calendr ar Outlook. Os ydych yn ansicr ynghylch y broses archebu, dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

Enw ar Outlook:

Meeting Room Llanelli Town Hall Ground Floor Room 3

Ystafell: Yr Ystafell i’r Aelodau ar y Llawr Isaf

Rhif yr Ystafell: amh Capasiti: 8

Cyfleusterau:

  • Pwynt Rhwydwaith

Te / Coffi: Nac oes

Arlwyo:

Dim

Mynediad i bobl anabl:

  • Oes – lifft allanol i’r llawr isaf

Parcio:

Mae 24 o leoedd parcio ar gael ynghyd â 2 le parcio i bobl anabl. Mae hawlenni parcio am y diwrnod ar gael yn y dderbynfa. Gellir cael mynediad i faes parcio y staff sydd gerllaw yn Nheras Coleshill drwy ddefnyddio carden adnabod CSC.

Sut i archebu:

Ar gyfer yr Aelodau'n unig.

Enw ar Outlook:

Meeting Room Llanelli Town Hall Ground Floor Members Room

DS: Mae Ystafell 4 (ar y llawr cyntaf) ynghau dros dro.

Diweddarwyd y dudalen: 19/04/2021 11:06:19