We recommend you update your browser to ensure a safe and engaging experience on our website.

Lefel Rhybudd 4 - Diweddarwyd 1 Ebrill

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o newidiadau i'r cyfyngiadau cenedlaethol sydd ar waith. Ewch i dudalen Newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Os nad yw eich rôl yn caniatáu i chi weithio gartref, neu os bernir ei bod yn hanfodol eich bod yn mynd i'ch gweithle, nid yw'r rheoliadau o ran cadw pellter cymdeithasol wedi newid – mae'n hanfodol bwysig eich bod yn dilyn y rheoliadau hyn.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws, ewch i'n tudalen canllawiau Coronafeirws.

Daliwch ati i wneud gwahaniaeth

Neuadd y Dref

Ystafell: Ystafell 1 (Y Llawr Isaf)

Rhif yr Ystafell: amh Capasiti: 80 ar ffurf theatr - 24 ar gyfer cynhadledd

Cyfleusterau:

  • Pwynt Rhwydwaith
  • System dolen sain 

Te / Coffi: Nac oes

Arlwyo:

Dim

Mynediad i bobl anabl:

  • Oes – lifft allanol I’r llawr isaf

Parcio:

Mae 24 o leoedd parcio ar gael ynghyd â 2 le parcio i bobl anabl. Mae hawlenni parcio am y diwrnod ar gael yn y dderbynfa. Gellir cael mynediad i faes parcio y staff sydd gerllaw yn Nheras Coleshill drwy ddefnyddio carden adnabod CSC.

Sut i archebu:

Gallwch weld beth sydd ar gael a gwneud cais am yr ystafell hon drwy ddefnyddio’r calendr ar Outlook. Os ydych yn ansicr ynghylch y broses archebu, dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

Enw ar Outlook:

Meeting Room Llanelli Town Hall Ground Floor Room 1

Ystafell: Ystafell 3 (Y Llawr Isaf)

Rhif yr Ystafell: amh Capasiti: 12

Cyfleusterau:

  • Pwynt Rhwydwaith
  • System dolen sain

Te / Coffi: Nac oes

Arlwyo:

Dim

Mynediad i bobl anabl:

  • Oes – lifft allanol i’r llawr isaf

Parcio:

Mae 24 o leoedd parcio ar gael ynghyd â 2 le parcio i bobl anabl. Mae hawlenni parcio am y diwrnod ar gael yn y dderbynfa. Gellir cael mynediad i faes parcio y staff sydd gerllaw yn Nheras Coleshill drwy ddefnyddio carden adnabod CSC.

Sut i archebu:

Gallwch weld beth sydd ar gael a gwneud cais am yr ystafell hon drwy ddefnyddio’r calendr ar Outlook. Os ydych yn ansicr ynghylch y broses archebu, dilynwch ein canllaw cam wrth gam.

Enw ar Outlook:

Meeting Room Llanelli Town Hall Ground Floor Room 3

Ystafell: Yr Ystafell i’r Aelodau ar y Llawr Isaf

Rhif yr Ystafell: amh Capasiti: 8

Cyfleusterau:

  • Pwynt Rhwydwaith

Te / Coffi: Nac oes

Arlwyo:

Dim

Mynediad i bobl anabl:

  • Oes – lifft allanol i’r llawr isaf

Parcio:

Mae 24 o leoedd parcio ar gael ynghyd â 2 le parcio i bobl anabl. Mae hawlenni parcio am y diwrnod ar gael yn y dderbynfa. Gellir cael mynediad i faes parcio y staff sydd gerllaw yn Nheras Coleshill drwy ddefnyddio carden adnabod CSC.

Sut i archebu:

Ar gyfer yr Aelodau'n unig.

Enw ar Outlook:

Meeting Room Llanelli Town Hall Ground Floor Members Room

DS: Mae Ystafell 4 (ar y llawr cyntaf) ynghau dros dro.

Diweddarwyd y dudalen: 19/04/2021 11:06:19